Line

Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder

Det kan vara en mycket lönsam investering att ge personal med ringa eller inga kunskaper i verkstadsmätteknik en första grundutbildning att bygga vidare på.

Målgrupp

Alla som behöver de grundläggande kunskaperna i verkstadsmätteknik och ritningsläsning.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Kvaliteten på slutprodukten beror bland annat på om personalen kan tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget på ett riktigt sätt, att de vet hur mätdonen ska hanteras och hur utvärderingen av mätresultaten ska göras.

I anslutning till de olika teoriavsnitten genomförs praktiska mätövningar.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

  • Allmänt om mätteknik
  • Fasta mätdon
  • Skjutmått
  • Mikrometrar
  • Längdindikatorer (mekaniska och elektroniska)
  • Ritningsläsning och toleranser

Mål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i verkstadsmätteknik och praktiska färdigheter i att avläsa, ställa in och underhålla skjutmått, mikrometrar, fasta mätdon och längdindikatorer. Kursen är en förberedande kurs för fortsatt utbildning inom verkstadsmätteknik. Den ger även grundläggande kunskaper i ritningsläsning och toleranser.

Genomförande

Kursen går i Göteborg och Eskilstuna hos Hexagon

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Verkstadsmätteknik

10 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser