Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder

Det kan vara en mycket lönsam investering att ge personal med ringa eller inga kunskaper i verkstadsmätteknik en första grundutbildning att bygga vidare på.

Kvaliteten på slutprodukten beror bland annat på om personalen kan tyda de angivelser som finns på ritningsunderlaget på ett riktigt sätt, att de vet hur mätdonen ska hanteras och hur utvärderingen av mätresultaten ska göras.

Kursinnehåll – Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder

  • Allmänt om mätteknik
  • Fasta mätdon
  • Skjutmått
  • Mikrometrar
  • Längdindikatorer (mekaniska och elektroniska)
  • Ritningsläsning och toleranser

I anslutning till de olika teoriavsnitten genomförs praktiska mätövningar.

Kursmål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i verkstadsmätteknik och praktiska färdigheter i att avläsa, ställa in och underhålla skjutmått, mikrometrar, fasta mätdon och längdindikatorer. Kursen är en förberedande kurs för fortsatt utbildning inom verkstadsmätteknik. Den ger även grundläggande kunskaper i ritningsläsning och toleranser.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.