Kontroll och kalibrering av handmätdon

Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer, krav på att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem. Krav ställs också på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften.

Tillsammans med externa experter har vi anpassat innehållet i denna kurs till de krav som ställs på den personal som handhar kalibrering och kontroll av mätdon på ackrediterad mätplats (AMP) och inom industrins kalibreringsverksamhet.

Kursinnehåll – Kontroll och kalibrering av handmätdon

 • Kvalitetsstyrning ISO 9001:2015.
 • SS EN-ISO 10 012 Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning.
 • Mätdonsystem.
 • Normaler och referensmätdon.
 • Fasta mätdon.
 • Visande mätdon för direkt mätning.
 • Visande mätdon för indirekt mätning.
 • Mätdon för vinkel- och konmätning.
 • Mätapparater för dimensionsmätning.
 • Mätelektronik.
 • Mätdonets duglighet.

I anslutning till de olika teoriavsnitten genomförs praktiska övningar inom kontroll- och kalibrering.

Kurslitteratur

I kursmaterialet ingår Sveriges Verkstadsindustriers bok ”Handhavande och kalibrering av mätdon”.

Kursmål

Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter i att kontrollera, kalibrera och ställa in mätdon samt kännedom om regler för mätdonets underhåll.

Den ger även kännedom om innehållet i SS EN-ISO 10 012 ”Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning – System för metrologisk bekräftelse”.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.