Line

Kontroll och kalibrering av handmätdon

Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer, krav på att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem. Krav ställs också på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften.

Målgrupp

Alla som arbetar med mätdon

Förkunskaper

Erfarenhet från kontrollarbete i produktionen eller praktik från mätrum eller mätdonsförråd samt grundläggande kunskaper i verkstadsmätteknik.

Tillsammans med externa experter har vi anpassat innehållet i denna kurs till de krav som ställs på den personal som handhar kalibrering och kontroll av mätdon på ackrediterad mätplats (AMP) och inom industrins kalibreringsverksamhet.

I anslutning till de olika teoriavsnitten genomförs praktiska övningar inom kontroll- och kalibrering.

Kurslitteratur

I kursmaterialet ingår Sveriges Verkstadsindustriers bok ”Handhavande och kalibrering av mätdon”.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

4 dagar

Kursmoment

 • Kvalitetsstyrning ISO 9001:2015.
 • SS EN-ISO 10 012 Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning.
 • Mätdonsystem.
 • Normaler och referensmätdon.
 • Fasta mätdon.
 • Visande mätdon för direkt mätning.
 • Visande mätdon för indirekt mätning.
 • Mätdon för vinkel- och konmätning.
 • Mätapparater för dimensionsmätning.
 • Mätelektronik.
 • Mätdonets duglighet.

Mål

Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter i att kontrollera, kalibrera och ställa in mätdon samt kännedom om regler för mätdonets underhåll. Den ger även kännedom om innehållet i SS EN-ISO 10 012 "Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning - System för metrologisk bekräftelse".

Genomförande

Kursen går i Eskilstuna och Göteborg i Hexagons lokaler

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

13 400 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser