Line

Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort

Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer krav på att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem.

Målgrupp

Alla som arbetar med mätdon

Förkunskaper

Erfarenhet från kontrollarbete i produktionen eller praktik från mätrum eller mätdonsförråd samt grundläggande kunskaper i verkstadsmätteknik är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Kursen MT1S är en avkortad version av vår omtyckta och välkända kurs i kalibrering, MT1. Avkortningen har gjorts på så sätt att en del grupper av mätdon har uteslutits. Kursen täcker behovet för dem som endast har de vanligaste typerna av mätdon.

I anslutning till de olika teoriavsnitten genomförs praktiska övningar i kontroll och kalibrering.

Kurslitteratur

I kursmaterialet ingår Sveriges Verkstadsindustriers bok ”Handhavande och kalibrering av mätdon”.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

Kursinnehåll – Handmätdon

  • SS EN-ISO 10 012 Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning.
  • Mätdonssystem.
  • Normaler och referensmätdon.
  • Fasta mätdon.
  • Visande mätdon för direkt mätning.
  • Visande mätdon för indirekt mätning.

Mål

Kursen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter i att kontrollera, kalibrera och ställa in mätdon samt kännedom om regler för mätdonets underhåll. Den ger även kännedom om innehållet i SS EN-ISO 10 012 "Kvalitetssäkringskrav på mätutrustning - System för metrologisk bekräftelse".

Genomförande

Kursen genomförs i Eskilstuna eller Göteborg i Hexagons lokaler

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

11 400 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser