Line

Form och Läge, kravsättning med GPS

En utbildning för dig som behöver djupare kunskaper i hur måttsättning med form och läge ska användas vid en produktspecifikation. Du arbetar kanske som konstruktör eller liknande där det krävs kunskaper för att kunna kravsätta en ritning

Målgrupp

Konstruktörer

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i ritningsläsning.

Kursen bygger på beskrivningar av form- och lägestoleranser i ISO-standarden. Du får fördjupad kunskap som behövs för att kunna beskriva och kravsätta en geometrisk produkt.

Övningarna ger dig en god förståelse för hur geometriska toleranser ska appliceras på ritningar. Som konstruktör ger kursen dig den kunskap som du behöver för att tillämpa en korrekt produktkravsättning.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

 • GPS — geometrisk produktspecifikation, filosofi och
  grunder
 • Symboler & ISO-standarder
 • Hur referenser anges på ritning och hur de identifieras
 • Kravsättning av funktion
 • Beräkning av toleranser
 • Lägeriktighetstoleranser
 • Måttjämkningsfall
 • Kravsättning av geometri
 • Exempel på verifikation enligt GPS
 • Toleransvidd
 • Mätosäkerhet

Mål

Att ge fördjupat kunnande om form och läge-toleranser, skrivsätt och kravsättning

Genomförande

Kursen är uppdelad i två moment: Självstudier med kursen Form & Läge, webb samt en lärarledd kursdag i Eskilstuna eller Göteborg i Hexagons lokaler.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

9 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser