Line

Form och Läge, webb

Få en överskådlig inblick i Form- & Lägetoleranser och hur de används. Kursen omfattar 1,5 dags studier.

Målgrupp

Form & Läge Web riktar sig till dig som vill få en överskådliginblick i Form- & Lägetoleranser och hur de används. Du kanske arbetar som konstruktör, mätmaskinsoperatör, kvalitetstekniker,produktionstekniker eller beredare. Innehållet är värdefullt även för er som arbetar med försäljning och inköp.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs utöver datorvana. För att genomföra kursen behöver du tillgång till en dator och Internet.

Form och Läge, en webbaserad kurs om cirka 1,5 dagar som du genomför som självstudie på egen hand. Kursen ger inblick i standarder för Form- & Lägetoleranser, vad toleranskraven innebär och hur de skrivs på ritning.

Översiktligt upplägg

 • Diagnostiskt prov för hela kursavsnittet
 • Självstudier, kapitelindelade (kapitelindelning, se nedan)
 • Kapiteltest att utföra efter varje kapitel.
 • Slutprov. Efter genomfört slutprov kan kursintyg skrivas ut.

Efter att du genomfört kursen och utfört slutprov med godkänt resultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kursmoment

 • Diagnostiskt prov
 • Introduktion till Form & Läge/GPS. Historik, Filosofi och funktion i begreppet GPS, ISO standarder som beskriver Form- & Lägetoleranser och GPS.
 • Form och läge – Termer och symboler. Hur krav anges på ritning. Dimensioner.
 • Mätning med mätmaskin. Mätmaskinen som kontrollutrustning, hur skiljer den sig gentemot handmätdon, tolkar och fixturer.
 • Formtoleranser (rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, profilform, ytform). Om kraven och vad de betyder.
 • Referenser. Hur referenser anges på ritning och hur de används vid utvärdering.
 • Riktningstoleranser (parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, profilform och ytform). Om kraven och vad de betyder.
 • Lägetoleranser (koncentricitet, koaxialitet, lägeriktighet, profilläge, ytläge, symmetri). Om kraven och vad de betyder.
 • Kasttoleranser. Om olika kastkrav och vad de beskriver.
 • Måttjämkning. Grunder och begrepp för måttjämkning. Exempel på tillämpningar.
 • Slutprov

Mål

Att ge dig en överskådlig inblick i Form- & Lägetoleranser och hur de används.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår webbportal.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

4 400 :-

Antal platser:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser