Line

Form och Läge, mätmaskin

Form och Läge, Mätmaskin ger kunskap till dig som använder PC-DMIS och vill utveckla ditt kunnande om form- och lägetoleranser.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som använder PC-DMIS och vill utveckla ditt kunnande om form- & lägetoleranser, vilka egenskaper som kravsätts med olika toleranser och hur kraven kan utvärderas i PC-DMIS.Kursen vänder sig också till dig som arbetar med konstruktion, beredning eller mätteknik och vill få en fördjupad inblick i form och lägetoleranser, vilka egenskaper som kravsätts med olika toleranser och på vilket sätt de kan utvärderas i mätmaskin.

Förkunskaper

För dig som använder mätutrustning med PC-DMIS: Grundkunskaper i ritningsläsning, datorvana och vana i att använda PC-DMIS.

För dig som arbetar med konstruktion eller beredning, eller i en mätutrustning med annan programvara än PC-DMIS: Grundkunskaper i ritningsläsning och datorvana.

Övningarna i PC-DMIS genomförs två och två. Det innebär att du som saknar erfarenhet av PC-DMIS ändå kan tillgodogöra dig kursinnehållet genom att du gör övningarna med någon som är van att använda PC-DMIS.

Kursen är upp delad i en webbkurs och en lärarledd träff. Form- och Läge, Webb genomför du under två veckor före den lärarledda delen av kursen. Under den lärarledda delen hos oss fördjupar vi oss i områdena från webbkursen.

Vi arbetar sedan med övningar i PC-DMIS offline där vi genomför utvärderingar av Form- & Lägetoleranser.

Övningsmomenten i kursen ger möjlighet att se på vilket sätt olika geometriska fel fångas upp när en detalj utvärderas med form- & lägetoleranser.

Kursen är uppbyggd kring lärarledda genomgångar med en fördjupning i innehållet från kursen Form- & Läge Webb, och kring övningar med utvärderingar som utförs i PC-DMIS.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

 • Form- & Läge, Webbkurs. Tillgänglig 2 veckor före den lärarledda delen.
 • Introduktion till Form&Läge GPS. Historik, Filosofi och funktion i begreppet GPS, ISO standarder som beskriver Form- & Lägetoleranser och GPS.
 • Form och läge – Termer och symboler. Hur krav anges på ritning. Dimensioner.
 • Mätning med mätmaskin. Mätmaskinen som kontrollutrustning, hur skiljer den sig från handmätdon och kontrollinstrument gentemot handmätdon, tolkar och fixturer.
 • Formtoleranser (rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, profilform, ytform). Om kraven och vad de betyder. Övningar i PC-DMIS.
 • Referenser. Hur referenser anges på ritning och hur de används vid utvärdering.
 • Riktningstoleranser (parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, profilform och ytform). Om kraven och vad de betyder. Övningar i PC-DMIS.
 • Lägetoleranser (koncentricitet, koaxialitet, lägeriktighet, profilläge, ytläge, symmetri). Om kraven och vad de betyder. Övningar i PC-DMIS.
 • Kasttoleranser. Om olika kastkrav och vad de beskriver. Övningar i PC-DMIS.
 • Måttjämkning. Grunder och begrepp för måttjämkning. Exempel på tillämpningar. Övningar i PC-DMIS

Mål

 • För dig som använder PC-DMIS: Att ge en fördjupad inblick i Form- & Lägetoleranser, hur de används, och på vilket sätt de kan utvärderas i PC-DMIS.
 • För konstruktörer, beredare eller mättekniker allmänt: Att ge en fördjupad inblick i funktionen hos Form- & Lägetoleranser, hur de används, och på vilket sätt de kan utvärderas i en mätmaskin.

Genomförande

Kursen är uppdelad i en webbkurs och en lärarledd träff. Form- och Läge, Webb genomför du innan den lärarledda delen av kursen som genomförs i Eskilstuna eller Göteborg hos Hexagon.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

21 500 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser