Form och Läge, handmätdon, grunder

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla funktioner inom företaget gör denna värdering lika.

Form- och Läge, handmätdon eller Form och Lägetoleranser för handmätdon, handlar om att vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägetoleranser är det viktigt att alla funktioner inom företaget gör denna värdering lika. Tolkningen av toleranserna måste överensstämma med hur dessa kontrolleras.

Kursinnehåll – Form och Läge, handmätdon

  • Allmänt om form- och lägetoleranser, Svensk standard
  • Teoretisk tolkning av symboler
  • Genomgång: definitioner av formtoleranser, riktningstoleranser, lägetoleranser och kasttoleranser
  • Referenser
  • Olika toleranser samtidigt
  • Mätprinciper, mått jämkning
  • Ritningsläsning
  • Kontroll av form- och lägeangivelser
  • Praktiska gruppövningar

Kursmål

Kursen ger dig kunskaper i svensk standard beträffande form- och lägetoleranser, teoretisk tolkning av symboler, toleransområden samt referenser. Dessutom får du övning i måttjämkning och att praktiskt tolka form- och lägeangivelser från ritning.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.