Line

Form och Läge, handmätdon, grunder

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla funktioner inom företaget gör denna värdering lika.

Målgrupp

Personal inom konstruktion, beredning, produktion och kontroll, som vid tillverkning av mindre och medelstora detaljer kommer i kontakt med form- och lägetoleranser.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i ritningsläsning och verkstadsmätteknik.

Form- och Läge, handmätdon eller Form och Lägetoleranser för handmätdon, handlar om att vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägetoleranser är det viktigt att alla funktioner inom företaget gör denna värdering lika.

Tolkningen av toleranserna måste överensstämma med hur dessa kontrolleras.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

3 dagar

Kursmoment

  • Allmänt om form- och lägetoleranser, Svensk standard
  • Teoretisk tolkning av symboler
  • Genomgång: definitioner av formtoleranser, riktningstoleranser, lägetoleranser och kasttoleranser
  • Referenser
  • Olika toleranser samtidigt
  • Mätprinciper, mått jämkning
  • Ritningsläsning
  • Kontroll av form- och lägeangivelser
  • Praktiska gruppövningar

Mål

Kursen ger dig kunskaper i svensk standard beträffande form- och lägetoleranser, teoretisk tolkning av symboler, toleransområden samt referenser. Dessutom får du övning i måttjämkning och att praktiskt tolka form- och lägeangivelser från ritning.

Genomförande

Kursen genomförs i Eskilstuna eller Göteborg hos Hexagon

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

10 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser