Mätteknik

Under Mätteknik samlar vi våra kurser inom ämnen som ritningsläsning, verkstadsmätteknik och kontroll & kalibrering av handmätdon.
Kursutbudet sträcker sig från en webbkurs i ritningsläsning och en tredagars grundkurs i Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, båda lämpade för noviser inom verkstad och industri. Sedan följer mer avancerade kurser i till exempel Form & läge som kräver redan erfarna deltagare.

Form och Läge, handmätdon, grunder

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla funktioner inom företaget gör denna värdering lika.

Kursdatum:
13–15 december 2021, Eskilstuna

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Form och Läge, kravsättning med GPS

En utbildning för dig som behöver djupare kunskaper i hur måttsättning med form och läge ska användas vid en produktspecifikation.

Kursdatum:
15 november 2021, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Form och Läge, mätmaskin

Form och Läge, Mätmaskin ger kunskap till dig som använder PC-DMIS och vill utveckla ditt kunnande om form- och lägetoleranser.

Kursdatum:
23–25 november 2021, Göteborg

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Form och Läge, webbkurs

Form och Läge, en webbaserad kurs om cirka 1,5 dagar som du genomför som självstudie på egen hand. Kursen ger inblick i standarder för Form- & Lägetoleranser, vad toleranskraven innebär och hur de skrivs på ritning.

Läs mer & boka

Kontroll och kalibrering av handmätdon

Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer, krav på att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem. Krav ställs också på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften.

Kursdatum:
15–18 november 2021, Eskilstuna

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 dagar

Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort

Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer krav på att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem.

Kursdatum:
15–17 november 2021, Eskilstuna

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Mätosäkerhet, grunder

Var och en som arbetar med mätning har god nytta av att ha förståelse för mätosäkerheteten som koncept och begrepp.

Kursdatum:
16 december 2021, Livesänd kurs

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Ritningsläsning, grunder

För blivande verkstadstekniker och kontrollanter är en grundutbildning i ritningsläsning nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att kunna läsa och tolka en ritning är en bra allmän kunskap som många har nytta av både i yrket och i privatlivet.

Kursdatum:
23 november 2021, Eskilstuna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Ritningsläsning, webbkurs

Lär dig grunderna i ritningsläsning med vår webbkurs. Kursen är perfekt för dig som behöver lära dig eller fräscha upp grunderna i ritningsläsning. Du lär dig att hitta väsentliga mått och toleranser på enklare maskinritningar.

Läs mer & boka

Verkstadsmätteknik

Verkstadsmätteknik ger deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper att välja och använda mätdon på ett korrekt sätt så att kassationer undviks

Kursdatum:
29 november–2 december 2021, Eskilstuna

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 dagar

Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder

Det kan vara en mycket lönsam investering att ge personal med ringa eller inga kunskaper i verkstadsmätteknik en första grundutbildning att bygga vidare på.

Kursdatum:
23–25 november 2021, Eskilstuna

Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Verkstadsmätteknik, två dagar

En grundläggande utbildning för dig som vill bli bättre på att använda mätteknik.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar