Mätteknik

Under Mätteknik samlar vi våra kurser inom ämnen som ritningsläsning, verkstadsmätteknik och kontroll & kalibrering av handmätdon.
Kursutbudet sträcker sig från en webbkurs i ritningsläsning och en tredagars grundkurs i Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, båda lämpade för noviser inom verkstad och industri. Sedan följer mer avancerade kurser i till exempel Form & läge som kräver redan erfarna deltagare.

Form och Läge, handmätdon, grunder

Vid tolkning av ritningsangivelser som gäller form- och lägestoleranser är det viktigt att alla funktioner inom företaget gör denna värdering lika.

10 300 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
21–23 maj 2019, Göteborg

Kurslängd: 3 dagar

Form och Läge, kravsättning med GPS

En utbildning för dig som behöver djupare kunskaper i hur måttsättning med form och läge ska användas vid en produktspecifikation. Du arbetar kanske som…

9 900 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
3 juni 2019, Eskilstuna

Kurslängd: 1 dag

Form och Läge, mätmaskin

Denna kurs är uppdelad i två kursmoment, självstudier med kursen ”Form & Läge Webb” under cirka 1,5 dag, och 3 dagars lärarledd kurs hos oss.

12 400 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 3 dagar

Form och Läge, webb

Få en överskådlig inblick i Form- & Lägetoleranser och hur de används. Kursen omfattar 1,5 dags studier.

4 300 :-

  Läs mer & boka

Kontroll och kalibrering av handmätdon

Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer, krav på att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem. Krav ställs också på att den personal som utför kontroll och kalibrering ska ha utbildning för arbetsuppgiften.

12 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
13–16 maj 2019, Eskilstuna

Kurslängd: 4 dagar

Kontroll och kalibrering av handmätdon, kort

Standarden för kvalitetssystem, ISO 9001:2015, ställer på samtliga sina nivåer krav på att mätdons- och kalibreringssystem ska ingå i ett företags totala kvalitetssystem.

10 800 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
13–15 maj 2019, Eskilstuna

Kurslängd: 3 dagar

Ritningsläsning, grunder

För blivande verkstadstekniker och kontrollanter är en grundutbildning i ritningsläsning nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att kunna läsa och tolka en ritning är en bra allmän kunskap som många har nytta av både i yrket och i privatlivet.

4 400 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
10 juni 2019, Eskilstuna

Kurslängd: 1 dag

Ritningsläsning, webb

Lär dig grunderna i ritningsläsning med vår webbkurs. Kursen är perfekt för dig som behöver lära dig eller fräscha upp grunderna i ritningsläsning. Du lär dig att hitta väsentliga mått och toleranser på enklare maskinritningar.

3 800 :-

  Läs mer & boka

Verkstadsmätteknik

Kursen verkstadsmätteknik ger deltagarna dels teoretiska och praktiska kunskaper i verkstadsmätteknik, dels kunskap i att välja och använda mätdon på ett korrekt sätt så…

12 600 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 4 dagar

Verkstadsmätteknik och ritningsläsning, grunder

Det kan vara en mycket lönsam investering att ge personal med ringa eller inga kunskaper i verkstadsmätteknik en första grundutbildning att bygga vidare på.

10 300 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
10–12 juni 2019, Eskilstuna

Kurslängd: 3 dagar