Logistik

Ansvarsseminarie Truck och Kran

Kursen ger en genomgång av ditt ansvar inom området truck och kran. Vi går bland annat igenom Arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket, arbetsledningens ansvar, utbildningskrav och körtillstånd.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Komplettering A-truckar (endast körning)

Du får en kompletteringsutbildning i truck kategori A för dig som har A, B och/eller C behörighet.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Komplettering B-truckar (endast körning)

Du får en kompletteringsutbildning i truck kategori B och A (endast körning).

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Komplettering B-truckar (körning och teori)

Du får en kompletteringsutbildning i truck kategori B och A (körning och teori).

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Kran repetition (A, B, C, D och/eller E)

Repetitionskurs för kran.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Kranutbildning Standard

Kursen lär dig köra traverskran med hänsyn till gällande instruktioner och säkerhetsföreskrifter.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Lager och logistik, webb

Vår lager- och logistikutbildning ger en bred förståelse för processoptimering av lager, transporter, ekonomi och inköp samt IT-stöd. Kursdeltagaren får en överblick av vad…

2 000 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 8 timmar

Mobila arbetsplattformar

I AFS 2006:6 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap – står det att ”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning”.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Repetition A, B och/eller C-truck

Repetitionsutbildning i truckkörning.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning A-standard

Du får en grundläggande utbildning i truck kategori A med B-teori.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar

Truckutbildning B-standard

Du får en grundläggande utbildning i truck kategori A och B.

Läs mer
Kurslängd: 5 dagar

Truckutbildning B5 Smalgångstruck – kompletterande

Du lär dig köra B5 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan. B5-Smalgångstruck.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning B6 Fyrvägstruck – kompletterande

Du lär dig köra B6 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan. B6-Fyrvägstruck.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning C2 Hjullastare

Du lär dig köra C2 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning C4 Sidlastare

Du lär dig köra C4 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan. C4-Sidlastare.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning C5 Grensletruck

Du lär dig köra C5 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan. C5-Grensletruck.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning C7 Teleskoplastare

Du lär dig köra C7 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan. C7-Teleskoplastare.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning D1 Dragtruck/Flaktruck

Du lär dig köra D1 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan. D1-Drag-/Flaktruck.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

Truckutbildning D2 Terminaldragtruck

Du lär dig köra D2 truck med hänsyn till gällande instruktioner, säkerhetsföreskrifter och truckläroplan. D2-Terminaldragtruck.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag