Line

Miljö och kretslopp, webb

De flesta företag har stor miljöpåverkan oavsett om man vill erkänna det eller inte. Men man kan minska sin påverkan på miljön genom att göra medvetna och aktiva val.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta inom en verksamhet som påverkar miljön. Med andra ord alla som är yrkesverksamma.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Miljö och kretslopp är en grundläggande miljökurs som visar hur viktiga dagens miljöfrågor är och hur vi behöver öka medvetenheten om hur vi påverkar vår miljö. Vi kan ständigt påverka vår miljöbelastning genom medvetna och aktiva val.

Området miljö har blivit en fråga som genomsyrar allt och som numera även finns lagstiftad i miljöbalken. Att arbeta miljömedvetet ger många fördelar utöver den självklara, dvs att vi får en friskare värld. Bland de övriga fördelarna finns t ex ökad konkurrenskraft, eftersom människor blir mer miljömedvetna.

I denna grundläggande miljökurs presenterar vi grunden till miljöarbetet. Vilka verktyg man använder sig av för att arbeta miljömedvetet.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

2-4 timmar

Kursmoment

  • Kretslopp – en produkts väg genom livet
  • Livscykelanalys – hur du använder kretsloppstänkandet i produktion
  • Miljölagstiftningen, med de 15 grundläggande miljökvalitetsmålen och Naturvårdsverkets roll
  • Metoder och verktyg för miljöarbete, till exempel IPP – som bygger på kretsloppstänkande inom produktion
  • Agenda 2030 – som är ett uppdaterat handlingsprogram för miljöarbete
  • ISO 14001 är en kravstandard för miljöledningssystem EMAS, vilket är en förordning baserad på miljölagstiftningen.

Mål

Efter kursen, miljö och kretslopp, ska du känna till vilka regler som gäller för företagets verksamhet och hur du ska agera för att efterfölja dem.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår portal TU-Academy

Kontakt
Anna-Carin McManus
010-122 18 36
anna-carin@teknikutbildarna.se

Thomas Brask
010-122 18 34
thomas.brask@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Miljö och kretslopp

1 700 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser