Kvalitet & Miljö

Miljö och kretslopp, webb

De flesta företag har stor miljöpåverkan oavsett om man vill erkänna det eller inte. Men man kan minska sin påverkan på miljön genom att göra medvetna och aktiva val. Denna webbkurs tar sikte på miljöns roll inom produktion (t ex IPP), miljölagstiftning, miljökvalitetsmål, Agenda 21, ISO 14001, EMAS, med mera.

1 700 :-

  Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar