Line

Entreprenadjuridik grunder

Det du som beställare, entreprenör eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.

Målgrupp

Du som utför eller beställer entreprenader, t ex entreprenörer och underentreprenörer, fastighetsägare, byggherrar, förvaltare och konsulter

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Vår kurs i entreprenadjuridik går igenom skillnader och likheter mellan de olika standardavtalen, dessutom, hur avtalen påverkar och styr riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. Kursen ger handfast vägledning i hur parterna ska agera i de olika situationer som kan inträffa vid till exempel utökad omfattning, ändrade förhållanden och tidsförskjutningar/förseningar i en entreprenad.

Deltagarna kommer att ges stora möjligheter att delta och bidra med egna frågeställningar utifrån egna erfarenheter.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Grundläggande avtalsrätt
  • Val av standardavtal, dess systematik, och olika entreprenadformer
  • Arbetenas omfattning, utförande- och funktionsansvar med mera
  • ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav
  • Organisation – ombud, byggmöten och dagbok
  • Tider – behandling av kontraktstid, hinder, forcering, ansvarstid och garantitid, vite vid försening
  • Ansvar, resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

Mål

Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik

Genomförande

Kursen ges som öppen utbildning i våra lokaler eller som företagsförlagd utbildning på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Entreprenadjuridik

6 400 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser