Line

AMA AF 12 webb – Administrativa föreskrifterna

Lär dig mer om de Administrativa föreskrifterna AMA AF 12 i vår grundläggande webbkurs. Få insikt i hur de bidrar till ett bra avtal genom att beställaren inkluderar föreskrifterna i förfrågningsunderlaget.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ska börja arbeta med de administrativa delarna av förfrågningsunderlaget, eller till dig som redan har arbetat med dem men vill uppdatera eller repetera kunskaperna.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Det här är en grundutbildning i utformning av frågeunderlag för upphandling av byggnadsverk och anläggningar. Webbkursen ger inblick i vilka dokument som används vid utformning av frågeunderlag för upphandling av konsulttjänster och entreprenader.

Det handlar i första hand om Administrativa föreskrifter (AMA AF), som är ett verktyg i upprättandet av förfrågningsunderlag. I kursen behandlar vi även den roll AMA AF har i förfrågningsunderlaget och den koppling som finns mellan AMA AF och Allmänna bestämmelser, AB och ABT.

Se videon om webbkursen.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

  • Avtalens uppbyggnad
  • Hur ändringar i föreskrifter och paragrafer görs
  • Vad som gäller vid olika entreprenadformer
  • Förfrågningsmaterialet vid upphandling av konsulttjänster och entreprenader

Mål

Efter genomförd utbildning har kursdeltagaren anskaffat sig grundläggande kunskaper i AMA AF 12.

Genomförande

Utbildningen genomförs online i vår lärportal.

Kontakt
Anna-Carin McManus
010-122 18 36
anna-carin@teknikutbildarna.se

Charlotte Westman
010-122 18 32
charlotte.westman@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
AMA AF

1 700 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser