Juridik

Se vårt utbud av kurser inom juridik. Läs om förändringar inom Lagen om offentlig upphandling eller lär dig mer om Entreprenadjuridik.

AMA AF 12 – Administrativa föreskrifterna, webbkurs

Lär dig mer om de Administrativa föreskrifterna AMA AF 12 i vår grundläggande webbkurs. Få insikt i hur de bidrar till ett bra avtal genom att beställaren inkluderar föreskrifterna i förfrågningsunderlaget

Läs mer & boka
Kurslängd: 2-4 timmar

Entreprenadjuridik fördjupning

Det du som beställare eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens ledande standardavtal AB 04 och ABT 06 och reglerna för underentreprenader AB-U 07 och ABT-U 07.

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Entreprenadjuridik grunder

Det du som beställare, entreprenör eller projektledare behöver veta om entreprenadjuridik. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04 och ABT 06. Dessutom ger den en grundläggande förståelse för de regelverk som styr parternas avtal inom entreprenadområdet.

Kursdatum:
4 mars 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Lagen om offentlig upphandling

EU har antagit nya upphandlingsdirektiv som Sverige ska implementera genom ny lagstiftning (LOU), alltså kommer lagen om offentlig upphandling uppdateras. Under sommaren 2016 har en ny proposition lagts fram och lagen beräknas träda ikraft vid årsskiftet 2016/2017.

Läs mer
Kurslängd: 1 dag

LOU – Upphandling av byggentreprenader

Ska du lägga anbud i upphandlingar av byggentreprenader behöver du kunskaper i reglerna om offentlig upphandling så att ditt anbud uppfyller de krav som ställs och är utformat på ett optimalt sätt.

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag