Line

Security Awareness

Med vår Security Awareness utbildning tränas dina medarbetare så att de förstår vilka säkerhetsrisker som finns. Den hjälper er också att säkerställa en korrekt hantering av känslig och värdefull information. Alla medarbetare utbildas också i att följa gällande regelverk och procedurer.

Målgrupp

Alla som är intresserade av att höja säkerhetsnivån på företaget

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

I alla verksamheter är hot och risker en ständigt närvarande verklighet i det dagliga arbetet. Det är viktigt att organisationens medarbetare förstår hur de kan bidra till att öka säkerheten och hantera växande säkerhetshot.

Den här webbaserade Security Awareness utbildning som har utvecklats i samarbete med CGI:s tar upp säkerhetshot samt belyser de regelverk och processer som finns i organisationen. På så sätt tydliggör den också organisationens mål och ökar förståelsen för de säkerhetsrutiner som företaget har.

Security Awareness utbildningen hjälper dig att utbilda dina medarbetare och ökar medvetenheten om korrekt hantering av känslig information. Nyckeln är att förstå hoten och kunna skydda företagets värdefulla informationstillgångar.

Security Awareness-utbildningen ger er möjlighet att på ett mycket enkelt sätt kontrollera och följa upp vilka medarbetare som:

  • genomfört utbildningen
  • börjat men inte slutfört utbildningen
  • genomfört utbildningen utan godkänt resultat

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Security Awareness utbildningen erbjuds till 1500 kr/person, för 20 personer 25 000 kr, för större grupper och/eller vid anpassningar i kursen lämnas offert.
Vid anpassning kan kursens utseende och innehåll justeras för att passa just ditt företag.

CGIlogo

 

I samarbete med

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

  • Användning av mobila enheter; Förlorad telefon, Skydd av data
  • Datoranvändning; Lösenordshantering, Virus och brandväggar
  • Elektronisk meddelandehantering; Sociala nätverk, Spam, Phising, Malware
  • Sekretess; Skydda personlig information, Företagspolicy, Vem behöver veta?
  • Upphovsrättsskyddat material; Vad får jag installera?
  • Fysisk säkerhet och incident rapportering; Inpassering, Passerkort

Mål

Efter utbildningen har medarbetarna en ökad medvetenheten om korrekt hantering av känslig information och förstår hoten och att kunna skydda företagets värdefulla informationstillgångar.

Genomförande

Utbildningen i är plattformsoberoende samt tids- och kostnadseffektiv.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Security awareness

1 500 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser