Line

MS Project 2016 Grundkurs

Med MS Project 2016, eller Microsoft Project, får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som använder Project för projektstyrning.

Förkunskaper

Kunskaper i Excel eller Access. Du bör dessutom ha grundläggande kunskaper om projektledarens roll.

I tvådagarsutbildningen MS Project 2016 Grundkurs får du lära dig från grunden att bygga upp ett projekt. Du får med dig de grundläggande termer och funktioner som behövs och du får lägga in milstolpar, aktiviteter, planera resurser, budgetera, simulera förändringar och skriva ut färdiga rapporter.

Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva dina projektplaner.

Teknikutbildarna ger även den här kursen som en Livesänd kurs där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Läs mer om våra Livesända kurser här.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

Kursmoment – MS Project 2016 Grundkurs

Under kursen går vi igenom följande moment:

 • Termer när du arbetar med MS Project 2016
 • Arbetssätt
 • Ange aktiviteter
 • Dela upp aktiviteter i olika faser
 • Ange milstolpar i projektet
 • Simulera förändringar i projektstart/projektslut
 • Skapa samband mellan aktiviteter
 • Grundläggande resursplanering
 • Budgetering av projekt
 • Jämförelser mellan ursprunglig plan och verkligt utfall
 • Skriva ut färdiga rapporter
 • Anpassa Gantt-schemats diagramdel
 • Arbeta med olika tidsenheter
 • Arbeta med tidsgränser/deadlines
 • Arbeta med resursers olika arbetstid
 • Schemaläggning av återkommande aktiviteter
 • Praktiska tips och tricks i Project
 • Kursdeltagarnas frågor

Mål

Efter kursen kan du lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt och du kommer kunna se förändringarnas olika effekter.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
MS project 2016

10 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser