MS Project 2016 Grundkurs

Med MS Project 2016, eller Microsoft Project, får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva dina projektplaner.

I tvådagarsutbildningen MS Project 2016 Grundkurs får du lära dig från grunden att bygga upp ett projekt. Du får med dig de grundläggande termer och funktioner som behövs och du får lägga in milstolpar, aktiviteter, planera resurser, budgetera, simulera förändringar och skriva ut färdiga rapporter.

Kursmoment – MS Project 2016 Grundkurs

Under kursen går vi igenom följande moment:

 • Termer när du arbetar med MS Project 2016
 • Arbetssätt
 • Ange aktiviteter
 • Dela upp aktiviteter i olika faser
 • Ange milstolpar i projektet
 • Simulera förändringar i projektstart/projektslut
 • Skapa samband mellan aktiviteter
 • Grundläggande resursplanering
 • Budgetering av projekt
 • Jämförelser mellan ursprunglig plan och verkligt utfall
 • Skriva ut färdiga rapporter
 • Anpassa Gantt-schemats diagramdel
 • Arbeta med olika tidsenheter
 • Arbeta med tidsgränser/deadlines
 • Arbeta med resursers olika arbetstid
 • Schemaläggning av återkommande aktiviteter
 • Praktiska tips och tricks i Project
 • Kursdeltagarnas frågor

Kursmål

Efter kursen kan du lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt och du kommer kunna se förändringarnas olika effekter.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Andra närliggande kurser

För dig som kan en hel del och vill komma vidare, läs vår kurs, MS Project 2016 fortsättning!

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.