Line

Excel 2016 Mallbyggare

Kursen fokuserar på att ge tips runt mallbyggande. Planering för ett enkelt handhavande av tänkta användare, skyddande av formler och funktioner samt hur man bygger in automatik i sina arbetsböcker.

Målgrupp

Alla som arbetar med att ta fram mallar som andra skall använda.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande en grundkurs i Excel.

I kursen tittar vi på hur man kan planera sitt mallbyggande med tekniker som namnhantering, formulärkomponenter, enklare VBA koder, skyddande av formler och funktioner.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Namnhantering
  • Planera för enkelhet
  • Verifiering av inmatning
  • Skyddande av formler och funktioner
  • Formulärkomponenter
  • VBA-programmering
  • Spara mall

Mål

Efter kursen kan du utveckla mallar som är enkla för användaren, där formler och funktioner är skyddade. Du kommer att få en ökad förståelse för hur du kan planera din mall och hur du kan verifiera den inmatning som användaren gör. Du får en inblick i hur du med hjälp av Visual Basic for Application kan automatisera dina kalkyler samt hur du med hjälp av formulärkomponenter kan underlätta inmatningar för dina användare.

Genomförande

Kursen genomförs endast företagsanpassat i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser