Line

Excel 2016 Listor och Pivottabeller

Kursen fokuserar på den del av Excel som är inriktad på statistik. Framförallt exporterade data från andra system som presenterar sina data i databasutseende. Kursens mål är att användaren av Excel, känner säkerhet av valet av rätt verktyg vid behandling.

Målgrupp

Alla som arbetar med statistik av olika slag inom Excel och vill finna ett smidigt sätt att arbeta.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande en grundkurs i Excel.

Kursen fokuserar på att kunna välja rätt verktyg när data presenteras i databas utseende. Verktyg som enbart inriktar sig på listor och databaser. Verktyget Pivottabeller gås igenom i detalj, vilket är det bästa verktyget som finns framtaget för att behandla data i listutförande.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Listfunktioner
  • Databasfunktioner
  • Pivottabeller
  • Pivotdiagram
  • Listor
  • Filtrering

Mål

Efter kursen har du ökat din kunskap om hur Excel hanterar Listor och Pivottabeller. Du har en förståelse för hur du kan filtrera stora mängder data och vilka verktyg du har till hands när du arbetar med listor och databaser.

Genomförande

Kursen genomförs endast företagsanpassat i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser