Line

Excel 2016 Formler och funktioner

Kursen fokuserar på att få en förståelse för funktionsbiblioteket i Excel. Under kursen går man igenom och tittar på de olika kategorier som funktionerna delats in i. Kursens mål är att användaren av Excel skall få en kännedom över de verktyg som finns i funktionsbiblioteket.

Målgrupp

Alla som känner att de vill vidareutveckla sin kunskap i att bygga kalkyler.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande en grundkurs i Excel.

I kursen går vi igenom funktionsbibliotekets olika kategorier för att presentera de verktyg som finns i Excel. Ett vanligt bekymmer för Excelanvändare är att de flesta ej känner till de verktyg som finns i form av färdiga funktioner.

Efter genomförd utbildning har användaren fått en gedigen genomgång av funktionsbiblioteket.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Funktionsbiblioteket
  • Finansiella funktioner
  • Logiska funktioner
  • Textfunktioner
  • Listfunktioner
  • Databasfunktioner
  • Datum/Tid-funktioner
  • Matematik och trigonometri-funktioner, Statistikfunktioner

Mål

Efter kursen har du en ökad förståelse för de funktioner som finns inbyggt i Excel och du kan med säkerhet välja rätt verktyg i dina kalkyler.

Genomförande

Kursen genomförs endast företagsanpassat i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser