Line

Värmemätaren i praktiken

Målgrupp

Kursen Värmemätaren i praktiken vänder sig till dig som både vill få insikt i hur mätaren fungerar teoretiskt, men även ge dig kunskap om praktiska moment som kalibrering i provbänk och felsökning.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Läs Värmemätaren i praktiken hos oss och lär dig vilka krav du kan ställa på en värmemätare enligt gällande direktiv och standarder för att kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla. Du lär dig dimensionering, felsökning och får göra praktiska övningar.

Kursen är unik därför att vi är ensamma om att kunna erbjuda arbete i provbänk hos ett fullständigt ackrediterat kalibreringslaboratorium där du själv får prova och kalibrera värmemätare under ledning av laboratoriets personal.

Samarbetspartner

Kursen värmemätare i praktiken genomförs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping.

Tips

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom energi och fastighet.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

  • Mätaren ur ett historiskt perspektiv.
  • Värmemätaren – teori och energiberäkning.
  • Dimensionering av mätpunkt.
  • Kommunikation med värmemätare.
  • Praktiska övningar i laboratorium; provning och justering av volymmätare, provning av integreringsverk och temperaturgivare samt mätarbyte och felsökning i fält.

Mål

Efter utbildning har du djupare kunskaper i Värmemätarens funktioner.

Genomförande

Värmemätare i praktiken genomförs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping

Kontakt
Katarina Jonsson Ögren
010-122 18 22
katarina@teknikutbildarna.se
Anna-Carin McManus
010-122 18 36
anna-carin@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Värmemätare

11 900 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser