Värmemätaren i praktiken

Den här kursen vänder sig till dig som både vill få insikt i hur värmemätare fungerar teoretiskt, men även få kunskap om praktiska moment som kalibrering i provbänk och felsökning.

Läs Värmemätaren i praktiken hos oss och lär dig vilka krav du kan ställa på en värmemätare enligt gällande direktiv och standarder för att kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla. Du lär dig dimensionering, felsökning och får göra praktiska övningar.

Kursen är unik därför att vi är ensamma om att kunna erbjuda arbete i provbänk hos ett fullständigt ackrediterat kalibreringslaboratorium där du själv får prova och kalibrera värmemätare under ledning av laboratoriets personal.

Kursinnehåll – Värmemätaren i praktiken

  • Inledning.
  • Mätaren ur ett historiskt perspektiv.
  • Värmemätaren – teori och energiberäkning.
  • Dimensionering av mätpunkt.
  • Kommunikation med värmemätare.
  • Praktiska övningar i laboratorium; provning och justering av volymmätare, provning av integreringsverk och temperaturgivare samt mätarbyte och felsökning i fält.

Samarbetspartner

Kursen värmemätare i praktiken, genomförs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping.

Tips

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom energi och fastighet.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.