Line

Värmemätaren i praktiken

Värmemätaren i praktiken behandlar mätarnas livscykel och användningsområden. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment och riktar sig till alla som har att göra med värmemätare i sitt yrkesliv.

Målgrupp

Kursen Värmemätaren i praktiken vänder sig till dig som både vill få insikt i hur mätaren fungerar teoretiskt, men även ge dig kunskap om praktiska moment som kalibrering i provbänk och felsökning. Från montörers chefer till de som arbetar med kundtjänst eller administration kring värmemätare.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Värmemätaren i praktiken lär dig vilka krav du kan ställa på en värmemätare enligt gällande direktiv och standarder för att kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla. Du lär dig dimensionering, felsökning och får göra praktiska övningar.

Kursen behandlar värmemätarens livscykel från dess historia och tillverkning till revision. Kursen är unik eftersom vi är ensamma om att kunna erbjuda arbete i provbänk hos ett ackrediterat kalibreringslaboratorium där du bland annat själv får prova och kalibrera värmemätare under ledning av laboratoriets personal.

Kursen riktar sig till alla som arbetar med värmemätare utom just montörer, för montörer finns vår utbildning Certifierad mätarmontör.

Samarbetspartner

Kursen värmemätare i praktiken genomförs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping.

Tips

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom energi och fastighet.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

  • Mätaren ur ett historiskt perspektiv.
  • Värmemätaren – teori och energiberäkning.
  • Dimensionering av mätpunkt.
  • Kommunikation med värmemätare.
  • Praktiska övningar i laboratorium; provning och justering av volymmätare, provning av integreringsverk och temperaturgivare samt mätarbyte och felsökning i fält.

Mål

Efter utbildning har du djupare kunskaper i Värmemätarens funktioner.

Genomförande

Värmemätare i praktiken genomförs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser