Trycksatta Anordningar, webb

Den här webbkursen ökar förståelsen för vilka regelverk som omger tillverkning, besiktning och användning av trycksatta anordningar.

Under kursen går vi igenom regelverken och hur du klassificerar dem. Du får en kännedom om tekniska krav för tillverkning och säkerhet samt regler och förutsättningar för CE-märkning. Vi tar även upp utrustningskrav för pannanläggningar och metoder för riskbedömning, fortlöpande tillsyn, övervakning etc. Dessutom får du en ökad förståelse för olika besiktningsmetoder och intervall.

Kursmoment – Trycksatta anordningar

  • AFS 2017:3
  • Riskbedömning
  • Tillämpad riskbedömning
  • Tillsyn, FLT
  • Tillsynsexempel
  • Gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur
  • Trycksatta anordningar i klass A eller B
  • Kontroll
  • Övervakning

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du utifrån fastställda regelverk ha kännedom om krav på systematiskt arbetsmiljöarbete och hur denna författning påverkar arbetet med en trycksatt anordning.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.