Pannskötare i praktiken

Vår kurs Pannskötare i praktiken ger förståelse för hur en väl fungerande pannanläggning verkligen ger resultat. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar. Utbildningen är anpassad efter den nya föreskriften AFS 2017:3

Vår kurs för pannskötare i praktiken ger personal på pannanläggningar ökad kunskap och förutsättningar för effektiv skötsel. Kursen består både av lärarledda lektioner med praktiska övningar och distansutbildning via webbkurs. Pannskötarkursen ger dig ökad kunskap om och insikt i allt från olika bränslen, pannor, energikunskap, driftsäkerhet, pumpning, driftekonomi etc. Upplägget är uppbyggt i olika delar som ger både teoretisk och praktisk insikt i systemens fördelar och känslighet för säker produktion samt hög tillgänglighet för god driftekonomi.

Från och med 1 december 2017 ersätter AFS 2017:3 de fyra föreskrifterna som tidigare reglerade området (AFS 2002:1, AFS 2005:2-3, AFS 2001:4). Vår utbildning är anpassad efter AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Kursinnehåll – Pannskötare i praktiken

Energi och värmelära

 • Värmelära och energienheter
 • Temperaturbehov, energibehov, varaktigheter
 • Energicentral i fastigheter

Skydd och säkerhet

 • Pannanläggningens uppbyggnad och utrustning
 • Inblick i regelverket och gällande AFS
 • Risker och riskbedömningar
 • Vad gäller för din anläggning
 • Vad får personalen göra som ensamarbete vid beredskap

Pannanläggningen

 • Olika anläggningstyper
 • Tryckkärl, pannas komponenter och uppbyggnad
 • Matarvatten system
 • Ångsystem
 • Förbränningsluftsystem och spärrluftsystem
 • Rökgassystem med rökgasrening
 • Rökgasrecirkulation
 • Askhantering med kylsystem
 • Sand och bäddhanteringssystem
 • Oljesystem med startbrännare och lastbrännare
 • Bränslehantering yttre och inre system
 • Sotsystem
 • Ammoniaksystem
 • Rökgasanalysutrustning
 • Övrig hjälputrustning

Pannanläggningen, praktisk koppling

 • Pumpar och frekvensomriktare
 • Armatur
 • Styr och regler

Drift av pannanläggningen

 • Förberedelser för start tryckupptagning kallstart
 • Föreglingar vid kallstart
 • Tryckupptagning med olja
 • Övergång till fastbränsle
 • Styr och Styrsystem för förbränning
 • Normal drift

Kursmål

Målet med vår utbildning för pannskötare är att deltagarna ska lära sig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion.

Tips

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom energi och fastighet.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.