Pannoperatör i praktiken

Vår utbildning Pannoperatör i praktiken är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Certifiering utfärdas efter teoretiskt prov av ett certifieringsorgan. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Innehållet i vår kurs Pannoperatör i praktiken motsvarar kunskapskraven för panna kategori 1-4 och ger personal på pannanläggningar ökad kunskap och förutsättningar för effektiv skötsel. Kursen består av tre dagar lärarledd undervisning och distansutbildning med sju teoriavsnitt och ett utbildande prov som visar vilka områden du har kunskap inom och vilka områden du eventuellt behöver träna mer på.

Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Det finns ännu inget godkänt certifieringsorgan som kan utfärda personcertifiering för pannoperatör. Teknikutbildarna har tagit fram certifieringstentamen och har i samarbete med RI.SE ansökt hos Swedac för att bli ackrediterat certifieringsorgan för pannoperatörer.

Idag pågår en ackrediteringsprocess som väntas vara klar vid halvårsskiftet 2019. Efter det kan du skriva det certifierande provet i samband med kurstillfället. Mer information kommer under våren 2019

Den här utbildningen för pannskötare ger dig ökad kunskap om och insikt i allt från olika bränslen, pannor, energikunskap, driftsäkerhet, pumpning, driftekonomi etc. Upplägget är uppbyggt i olika delar som ger både teoretisk och praktisk insikt i systemens fördelar och känslighet för säker produktion samt hög tillgänglighet för god driftekonomi.

I kursavgiften ingår den lärarledda utbildningen, webbkurspaketet, lunch och fika. Utöver det tillkommer kostnader för det certifierande provet och certifieringen hos vårt certifieringsorgan.

Kursinnehåll – Pannoperatör i praktiken

Energi och värmelära

 • SI-enheter
 • Verkningsgrader och varaktighet
 • Värmeöverföring och Fasomvandling

Säkerhetsbestämmelser

 • Inblick i regelverket och gällande AFS:ar
 • Risker och riskbedömningar
 • ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Pannanläggningar och pannutrustning

 • Olika panntyper
 • Förbränningsutrymmet
 • Tryckkärl, pannans komponenter och uppbyggnad
 • Komponenter och kringutrustning
 • Praktisk koppling av pumpar och frekvensomriktare
 • Styr och regler
 • Effektiv drift

Kursmål/Certifiering av pannoperatör

Målet med vår utbildning för pannoperatörer är att deltagarna, utöver att klara certifieringen, ska lära sig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion.

Varianter

Vill du både läsa utbildningen och skriva provet? Eller vill du enbart göra certifieringsprovet? Anmäl dig genom kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.
Vill du endast läsa vårt webbkurspaket kan du läsa mer om det här.

Tips

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom energi och fastighet.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.