Line

Pannoperatörsutbildning
– förberedande för certifiering, kategori 1-4

Är du pannoperatör och behöver förbereda dig för certifiering? Teknikutbildarnas förberedande utbildning ger förutsättningar för deltagaren att få de kunskaper som behövs för att klara certifieringsprovet. Utbildningen täcker alla pannor, kategori 1-4.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till erfarna yrkespersoner som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion och ska genomföra certifieringen enligt AFS 2017:3.

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar som pannoperatör eller har övervakning av en panna som arbetsuppgift. Enligt AFS 2017:3 ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Innehållet i kursen motsvarar de kunskapskrav för panna kategori 1-4 som ställs i AFS 2017:3.

Utbildningen består av 1,5 dagars lärarledd utbildning och vår tillhörande webbkurs. Både självstudie- och den lärarledda delen går igenom områdena: Gällande regelverk, värmelära, panntyper, säkerhet och reglerteknik.

I kursavgiften ingår den lärarledda utbildningen, webbkurspaketet, lunch och fika. Certifiering och certifieringsprov ingår inte i utbildningen.

Certifiering av Pannoperatör

Arbetsmiljöverket har den 18 dec 2020 meddelat att:  kravet på personcertifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 skall börja gälla 1 december 2022 för pannor kategori 1-2. OBS: En framflyttning på två år.

För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Genom certifieringsorganet RISE kan du skriva ett certifieringsprov i samband med kurstillfället, läs mer om det här.

Certifiering kan utfärdas först efter teoretiskt prov. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Här kan du läsa mer om AFS 2017:3 (Arbetsmiljöverket, av.se)

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1,5 dagar

Kursmoment

  • AFS 2017:3 – Gällande regelverk, viktiga begrepp
  • Värmelära – grundläggande principer, SI-enheter, ånga och vatten
  • Pannanläggningen – Panntyper, kringutrustning, komponenter
  • Säkerhet – Kontroll, övervakning, särskilda risker
  • Reglerteknik – Säkerhetskretsar, styrning, reglering
  • Kunskapstest

Mål

Målet med vår utbildning för pannoperatörer är att deltagarna ska lära sig att nå ökad driftsäkerhet och säker produktion. De ska ha anskaffat sig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Pannoperatör certifiering

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser