Line

Pannoperatörsutbildning – kategori 1-4, webbkurs

Är du pannoperatör och behöver förbereda dig för certifiering enligt AFS 2017:3? Med den här webbutbildningen kan du studera när tid och möjlighet ges i din verksamhet - på dina villkor.

Målgrupp

Webbkursen vänder sig till dig som är pannoperatörer, eller arbetar med övervakning av en panna som ska genomföra certifieringen enligt AFS 2017:3.

Förkunskaper

Omfattande erfarenhet av panndrift

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar som pannoperatör eller har övervakning av en panna som arbetsuppgift. Enligt AFS 2017:3 ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Innehållet i kursen motsvarar de kunskapskrav för panna kategori 1-4 som ställs i AFS 2017:3.

Webbkursen tar mellan 2 och 4 timmar att genomföra, den går igenom områdena: Gällande regelverk, värmelära, panntyper, säkerhet och reglerteknik.

Certifiering av Pannoperatör

Arbetsmiljöverket har den 18 dec 2020 meddelat att:  kravet på personcertifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 skall börja gälla 1 december 2022 för pannor kategori 1-2. OBS: En framflyttning på två år.

För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Genom certifieringsorganet RISE kan du skriva ett certifieringsprov, läs mer om det här.

Certifiering kan utfärdas först efter teoretiskt prov. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Här kan du läsa mer om AFS 2017:3 (Arbetsmiljöverket, av.se)

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

6 timmar

Kursmoment

  • AFS 2017:3 – Gällande regelverk, viktiga begrepp
  • Värmelära – grundläggande principer, SI-enheter, ånga och vatten
  • Pannanläggningen – Panntyper, kringutrustning, komponenter
  • Säkerhet – Kontroll, övervakning, särskilda risker
  • Reglerteknik – Säkerhetskretsar, styrning, reglering
  • Kunskapstest

Mål

Målet med vår utbildning för pannoperatörer är att deltagarna ska lära sig att nå ökad driftsäkerhet och säker produktion. De ska ha anskaffat sig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans. Efter genomförd kurs med ett godkänt kunskapstest skriver du själv ut ditt kursintyg. Du kan repetera kursen hur många gånger du vill så att du är väl rustad för certifieringsprovet.

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill, under 1 år. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor. Webbkursen ingår även i våra lärarledda utbildningar för pannoperatörer.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
PowerPoint kurs

1 800 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser