Line

Pannoperatörsutbildning
med praktisk tillämpning
– Förberedande för certifiering

Det här är en Pannoperatörsutbildning med praktiska moment. Utbildningen består av vår webbkurs samt en och en halv dags praktiska övningar på en ånganläggning. Utbildningen ger deltagaren goda förutsättningar att klara certifieringen enligt AFS 2017:3.

Målgrupp

Alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Den praktiska delen av utbildning genomförs på en ånganläggning i Härnösand under en och en halv dag. Efter den inledande genomgången utförs både kallstart och varmstart av ånganläggningen. Målet med laborationerna är att förstå likheter, skillnader, rutiner, handhavande och praktiska säkerhetsaspekter kring uppstarter av både kalla och varma ångproducerande anläggningar med tillhörande turbin.

Certifiering av Pannoperatör

Arbetsmiljöverket har den 18 dec 2020 meddelat att:  kravet på personcertifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 skall börja gälla 1 december 2022 för pannor kategori 1-2. OBS: En framflyttning på två år.

För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Genom certifieringsorganet RISE kan du skriva ett certifieringsprov i samband med kurstillfället, läs mer om det här.

Certifiering kan utfärdas först efter teoretiskt prov. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Här kan du läsa mer om AFS 2017:3 (Arbetsmiljöverket, av.se)

Kurslängd

1,5 dagar

Kursmoment

 • Teknikutbildarnas webbutbildning: Pannoperatör inför certifiering, webb
 • Introduktion till ånganläggning
 • Kallstart av ånganläggning, drifttagning av oljeeldad ångpanna, kallt läge
   Uppstart av gasolsystem för tändning av brännolja, vattenpåfyllning av överhettartuber och förvärmning av brännolja och ångledningar
  1. Funktionskontroll av matar-, pann- och spädvattensystem
  1. Drift av ångpanna och turbin. Nedeldning och avställning
 • Varmstart av ånganläggning, drifttagning av oljeeldad ångpanna, varmt läge
   Uppstart av gasolsystem för tändning av brännolja, förvärmning av brännolja och av ångledningar
  1. Drift av ångpanna och turbin, avläsning av anläggningsspecifika mätvärden, provtagning av ånga, nedeldning och avställning

Mål

Målet med vår utbildning för pannoperatörer är att deltagarna ska lära sig att nå ökad driftsäkerhet och säker produktion. De ska ha anskaffat sig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.klara certifieringsprovet

Genomförande

Webbkurspaketet läses hemma i vår lärportal, TU-Academy. De praktiska övningarna genomförs under en och en halv dag i Heta Utbildningars lokaler i Härnösand.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
pannoperatör praktiskt

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser