Line

Pannoperatör – webb

Är du pannoperatör och behöver repetera dina kunskaper eller förbereda dig för certifiering? Med Teknikutbildarnas utbildning Pannoperatör, webb kan du studera när tid och möjlighet ges i din verksamhet - på dina villkor

Målgrupp

Pannoperatör webb vänder sig till dig som arbetar med övervakning, drift och underhåll av pannanläggningar och som ska certifiera dig eller repetera dina kunskaper.

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör. Certifiering utfärdas efter teoretiskt prov av ett certifieringsorgan. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Innehållet i vår kurs Pannoperatör webb motsvarar kunskapskraven för panna kategori 1-4 och ger personal på pannanläggningar ökad kunskap och förutsättningar för effektiv skötsel. Webbkursen består av sju avsnitt och ett utbildande prov som visar vilka områden du har kunskap inom och vilka områden du eventuellt behöver träna mer på.

Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Det finns ännu inget godkänt certifieringsorgan som kan utfärda personcertifiering för pannoperatör. Teknikutbildarna har tagit fram certifieringstentamen och har i samarbete med RI.SE ansökt hos Swedac för att bli ackrediterat certifieringsorgan för pannoperatörer.

Du kommer att kunna certifiera dig tillsammans med Teknikutbildarna och göra certifieringsprov hos oss. Mer information kommer under våren 2019.

Vill du enbart göra certifieringsprovet? Anmäl dig genom kontaktformuläret under fliken ”Kontakt” så kontaktar vi dig.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

16 timmar

Kursmoment

  • Värmelära
  • Förbränningsteknik
  • Säkerhet
  • Pannanläggningen
  • Komponenter
  • Reglerteknik
  • Vattenbehandling
  • Utbildande prov

Mål

Målet med vår utbildning för pannoperatörer är att du, utöver att förbereda dig inför certifieringen, ska lära dig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion.

Genomförande

Du läser kursen självständigt på distans via Internet. Efter genomförd kurs med ett godkänt slutresultat skriver du själv ut ditt kursintyg. Du kan repetera kursen och göra om provet hur många gånger du vill så att du är väl rustad för certifieringstentamen.

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill, under 1 år. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor. Webbkursen ingår även i vår lärarledda utbildning Pannoperatör i praktiken.

Kontakt
Katarina Jonsson Ögren
010-122 18 22
katarina.jonsson.ogren@teknikutbildarna.se


Anna-Carin McManus
010-122 18 36
anna-carin.mcmanus@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Pannoperatör certifiering

5 900 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser