Line

Pannoperatörsutbildning
– Förberedande för certifiering, kategori 3-4

Är du pannoperatör och behöver förbereda dig för certifiering? Teknikutbildarnas förberedande utbildning säkerställer att deltagaren får de kunskaper som behövs för att klara certifieringsprovet. Utbildningen täcker pannor, kategori 3-4.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till erfarna yrkespersoner som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion och ska genomföra certifieringen enligt AFS 2017:3 för kategor 3-4.

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar som pannoperatör kategori 3-4 eller har övervakning av en panna i samma kategori som arbetsuppgift. Enligt AFS 2017:3 ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör.

Utbildningen består av en och en halv dags lärarledd utbildning, innan utbildningen får deltagaren tillgång till vår tillhörande webbkurs. Utbildningarna är uppbyggda efter föreskriften för att ge deltagarna möjlighet att klara certifieringen.

Certifiering utfärdas efter godkänt teoretiskt prov av ett certifieringsorgan. Innehållet i kursen motsvarar de kunskapskrav för panna kategori 3-4 som ställs i AFS 2017:3.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1,5 dagar

Kursmoment

  • AFS 2017:3 – Gällande regelverk, viktiga begrepp
  • Värmelära – grundläggande principer, SI-enheter, ånga och vatten
  • Pannanläggningen – Panntyper, kringutrustning, komponenter
  • Säkerhet – Kontroll, övervakning, särskilda risker
  • Reglerteknik – Säkerhetskretsar, styrning, reglering
  • Kunskapstest

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren ska klara certifieringen enligt AFS 2017:3

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Trycksatta anordningar

13 100 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser