Line

Pannoperatör i praktiken

Vår utbildning Pannoperatör i praktiken är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering. Vi går bland annat igenom drift, energi och värmelära, skydd och säkerhet och olika typer av pannanläggningar.

Målgrupp

Pannskötarutbildningen vänder sig till alla som arbetar med drift och underhåll av anläggningar för värmeproduktion.

Förkunskaper

Minst 1 års erfarenhet av panndrift

Enligt AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör.

Innehållet i vår kurs Pannoperatör i praktiken motsvarar kunskapskraven för panna kategori 1-4 och ger personal på pannanläggningar ökad kunskap och förutsättningar för effektiv skötsel. Kursen består av 2,5 dagar lärarledd undervisning och vår webbkurs Pannoperatörsutbildning – webb inklusive ett kunskapstest som visar vilka områden du har kunskap inom och vilka områden du eventuellt behöver träna mer på.

Den här utbildningen för pannskötare ger dig ökad kunskap om, och insikt i, allt från olika bränslen, pannor, energikunskap, driftsäkerhet, pumpning, driftekonomi med mera. Upplägget är uppbyggt i olika delar som ger både teoretisk och praktisk insikt i systemens fördelar och känslighet för säker produktion samt hög tillgänglighet för god driftekonomi.

I kursavgiften ingår den lärarledda utbildningen, webbkurspaketet, lunch och fika. Certifiering och certifieringsprov ingår inte i utbildningen.

Certifiering av Pannoperatör

Arbetsmiljöverket har den 18 dec 2020 meddelat att:  kravet på personcertifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 skall börja gälla 1 december 2022 för pannor kategori 1-2. OBS: En framflyttning på två år.

För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022. Genom certifieringsorganet RISE kan du skriva ett certifieringsprov i samband med kurstillfället, läs mer om det här.

Certifiering kan utfärdas först efter teoretiskt prov. Arbetsgivaren ska även tillse att pannoperatören har den kunskap och färdighet som krävs för drift av den specifika pannan.

Här kan du läsa mer om AFS 2017:3 (Arbetsmiljöverket, av.se)

Kurslängd

2,5 dagar

Kursmoment

Energi och värmelära

 • SI-enheter
 • Verkningsgrader och varaktighet
 • Värmeöverföring och Fasomvandling

Säkerhetsbestämmelser

 • Inblick i regelverket och gällande AFS:ar
 • Risker och riskbedömningar
 • ATEX arbete i explosionsfarlig miljö

Pannanläggningar och pannutrustning

 • Olika panntyper
 • Förbränningsutrymmet
 • Tryckkärl, pannans komponenter och uppbyggnad
 • Komponenter och kringutrustning
 • Praktisk koppling av pumpar och frekvensomriktare
 • Styr och regler
 • Effektiv drift

Mål

Målet med vår utbildning för pannoperatörer är att deltagarna ska lära sig utveckla driften av pannan, nå ökad driftsäkerhet och säker produktion. De ska ha anskaffat sig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Certifierad Underhållstekniker

14 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser