Line

Energieffektivisering i fastigheter

Energieffektivisering - Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt helt rätt! Effektivisera era fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver lära sig mer om energieffektivisering och få en förståelse för sambandet mellan ett väl fungerande inomhusklimat och effektivt energiutnyttjande.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Att effektivisera fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö, är kursens kärna. Här presenteras praktiska erfarenheter som exempelvis brukarbeteende, installationer och nyckeltal.

Energieffektivisering i fastigheter inleds med värmebehovsberäkningar för att skapa en grundläggande förståelse för effektivisering och byggnadens egentliga energi- och effektbehov. Därefter tittar vi på val av värme- och kylsystem som uppfyller de krav som människor i dag ställer på ett inomhusklimat i en modern arbetsmiljö.

Kursen avslutas med energiekonomi där vi ger en första glimt på investeringsbedömning och resultat- och statistikanalys.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Uppvärmning: Grundläggande värmebalans- och behovsberäkningar samt val av värmesystem.
  • Ventilation och kyla: Introduktion till inomhusklimat med rätt luftkvalitet och kvantitet.
  • Energieffektivisering: Enklare praktiska och teoretiska erfarenheter från olika effektiviseringsprojekt.
  • Nyckeltal: Förståelse för viktigare nyckeltal för enkla analyser av system och statistik.
  • Energiekonomi: Investeringsbedömning och resultatanalys.

Mål

Efter kursen har du fått en grundläggande insikt om hur du kan effektivisera fastigheters energiförbrukning på ett kostnadseffektivt sätt, utan att ge avkall på sunt inomhusklimat och hållbar utveckling.

Genomförande

Utbildningen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

6 900 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser