Line

Certifieringsprov för pannoperatörer

Enligt AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör.

AFS 2017:3 behandlar 4 olika kategorier värmepannor, därför finns det fyra olika certifieringsprov.

Arbetsmiljöverket har den 18 dec 2020 meddelat att:  kravet på personcertifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 skall börja gälla 1 december 2022 för pannor kategori 1-2. OBS: En framflyttning på två år.

För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022.

Det finns inga krav på genomförd utbildning innan du skriver certifieringsprovet. Du har möjlighet att skriva prov i samband med en lärarledd utbildning hos Teknikutbildarna.

Om certifieringsprovet:

 • Provet är uppbyggt av flervalsfrågor där endast ett alternativ är korrekt
 • Gränsen för godkänt resultat på provet är 70%. Provet är uppbyggt i flera delar, på varje del krävs minst 50% för godkänt
 • Maximal provtid är 2 timmar
 • Provet genomförs under övervakning av en provvakt
 • Inga hjälpmedel är tillåtna
 • All elektronisk utrustning måste stängas av och lämnas in vid certifieringsprovet
 • Resultat meddelas via e-post inom en vecka efter certifieringsprovet

Efter provet:

När du har fått godkänt resultat på provet kan du ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE. Ansökan kostar 3 000 kr exkl. moms. Varje efterföljande år tillkommer 950 kr exkl. moms för upprätthållande av certifiering. Ansökan om certifiering måste inkomma till RISE inom 6 månader från tentamenstillfället.

Vid Onlinebokning:

Inför provskrivningen behöver vi veta vilken kategori av värmepanna du ämnar tentera på. Meddela därför i fältet ”Övriga upplysningar” vilken kategori av Värmepanna samt personnummer för samtliga deltagare. Teknikutbildarna handlägger beställningar mellan kl. 8-16 på vardagar.

Särskilda behov?

Om du har särskilda behov som Teknikutbildarna behöver ta hänsyn till i samband certifieringsprovet behöver du informera oss om dem i förväg. Behoven ska styrkas med intyg i samband med ansökan.

Hittar du inget tillfälle nära dig?

Vi kan även erbjuda tentamen i RISE lokaler på följande orter: Borås, Lund, Växjö, Karlskrona, Stockholm, Karlstad och Piteå. Är ni fler personer från samma företag som ska genomföra provet kan vi även komma till er för provskrivningen. Använd formuläret under fliken ”Kontakt” för mer information.

Kursmoment

Provet tar upp följande områden:

 • Kunskaper om kraven för fortlöpande tillsyn, pannans livslängd, kontroll och övervakning
 • De grundläggande principerna bakom pannor: termodynamik, överhettning och fasomvandling
 • ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet och energi
 • Hur pannan och de huvudkomponenter som är förbundna med pannan fungerar
 • Risker vid start och stopp
 • Risker vid eldning av olika bränslen
 • Pannans övervaknings- och säkerhetsutrustning
 • Nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor
 • Krav vid ständig och periodisk övervakning
 • Egenskaper hos ånga, vatten och olja som hanteras över 110°C
 • Risker vid eldning av pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd
 • Styr- och reglersystem
 • Säkerhetsrelaterade-, säkerhetskritiska- och övriga larm

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Pannoperatör certifiering

1 800 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser