Line

Certifieringsprov för pannoperatörer

Enligt AFS 2017:3 - Användning och kontroll av trycksatta anordningar, ska arbetsgivaren tillse att minst en av de som deltar i övervakning av panna i klass A eller B ska vara personcertifierad pannoperatör.

AFS 2017:3 behandlar 4 olika kategorier värmepannor, därför finns det fyra olika certifieringsprov. Bestämmelserna om personcertifiering börjar gälla 1 december 2020 för pannor kategori 1–2. För pannor kategori 3–4 gäller bestämmelserna från 1 december 2022.

Det finns inga krav på genomförd utbildning innan du skriver certifieringsprovet. Du har möjlighet att skriva prov i samband med en lärarledd utbildning hos Teknikutbildarna.

Om certifieringsprovet:

 • Provet är uppbyggt av flervalsfrågor där endast ett alternativ är korrekt
 • Gränsen för godkänt resultat på provet är 70%. Provet är uppbyggt i flera delar, på varje del krävs minst 50% för godkänt
 • Maximal provtid är 2 timmar
 • Provet genomförs under övervakning av en provvakt
 • Inga hjälpmedel är tillåtna
 • All elektronisk utrustning måste stängas av och lämnas in vid certifieringsprovet
 • Resultat meddelas via e-post inom en vecka efter certifieringsprovet

Efter provet:

När du har fått godkänt resultat på provet kan du ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE. Ansökan kostar 3 000 kr exkl. moms. Varje efterföljande år tillkommer 3000 kr exkl. moms för upprätthållande av certifiering. Ansökan om certifiering måste inkomma till RISE inom 6 månader från tentamenstillfället.

Vid Onlinebokning:

Inför provskrivningen behöver vi veta vilken typ av värmepanna du ämnar tentera på. Meddela därför i fältet ”Övriga upplysningar” vilken typ av Värmepanna samt personnummer för samtliga deltagare. Teknikutbildarna handlägger beställningar mellan kl. 8-16 på vardagar.

Kursmoment

Provet tar upp följande områden:

 • Kunskaper om kraven för fortlöpande tillsyn, pannans livslängd, kontroll och övervakning
 • De grundläggande principerna bakom pannor: termodynamik, överhettning och fasomvandling
 • ISO-standardenheter för temperatur, tryck, massa, densitet och energi
 • Hur pannan och de huvudkomponenter som är förbundna med pannan fungerar
 • Risker vid start och stopp
 • Risker vid eldning av olika bränslen
 • Pannans övervaknings- och säkerhetsutrustning
 • Nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor
 • Krav vid ständig och periodisk övervakning
 • Egenskaper hos ånga, vatten och olja som hanteras över 110°C
 • Risker vid eldning av pannor där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd
 • Styr- och reglersystem
 • Säkerhetsrelaterade-, säkerhetskritiska- och övriga larm

Kontakt
info@teknikutbildarna.se
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Pannoperatör certifiering

1 800 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser