Certifierad mätarmontör

En certifierande kurs i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Kursen Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Med vår populära kurs Certifierad mätarmontör lär du dig både teorin och praktiken rörande värme- och kylamätning. Du lär dig mer om dimensionering, felsökning, mätmetoder, flödesgivare och installation. Detta ger grunden till den certifiering som ger dig rätten att kalla dig Certifierad mätarmontör enligt Energiföretagen Sveriges auktorisationsregler.

Vi är ensamma om att kunna erbjuda praktiska övningar i provbänk hos ett fullständigt ackrediterat kalibreringslaboratorium. Du får själv installera mätare under överinseende av våra erfarna kursledare. Kursen vänder sig främst till dig som montör eller entreprenör på värmeverk.

Kursinnehåll

 • Introduktion.
 • Värmemätare – Teori, lagar och förordningar.
 • Mätmetoder och flödesgivare.
 • Fjärrkyla och fjärrkylcentraler.
 • Kommunikation och åskskydd.
 • Dimensionering av värmemätare.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Tryckbärande anordningar.
 • Elsäkerhet för mätarmontörer.
 • Praktiska övningar i laboratorium med: Byte av värmemätare, felsökning i fält och kundcentralen.

Certifieringskrav

För att bli godkänd krävs:

 • Godkänt på det teoretiska provet
 • Genomfört utbildningen Heta Arbeten
 • Intyg om produktspecifik information från leverantör för mätare som du monterar. Intyget får vara max 2 år gammalt.
 • Intyg på praktisk erfarenhet med minst 20 kompletta mätarbyten.

Ansökan om licens tillställs:
Energiföretagen Sverige
Auktorisationsnämnden för mätarmontörer
101 53 Stockholm

Samarbetspartner

Kursen Certifierad Mätarmontör genomförs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping AB och Energiföretagen Sverige.

Tips

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom energi och fastighet.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.