Line

Certifierad mätarmontör

En certifierande kurs i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Kursen Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

Målgrupp

Kursen vänder sig till montörer verksamma hos värmeverk och entreprenörer, och som vill bli certifierade enligt Svensk Fjärrvärmes riktlinjer.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Med vår populära kurs Certifierad mätarmontör lär du dig både teorin och praktiken rörande värme- och kylamätning. Du lär dig mer om dimensionering, felsökning, mätmetoder, flödesgivare och installation. Detta ger grunden till den certifiering som ger dig rätten att kalla dig Certifierad mätarmontör enligt Energiföretagen Sveriges auktorisationsregler.

Vi är ensamma om att kunna erbjuda praktiska övningar i provbänk hos ett fullständigt ackrediterat kalibreringslaboratorium. Du får själv installera mätare under överinseende av våra erfarna kursledare. Kursen vänder sig främst till dig som montör eller entreprenör på värmeverk.

Certifieringskrav

För att bli godkänd krävs:

 • Godkänt på det teoretiska provet
 • Genomfört utbildningen Heta Arbeten
 • Intyg om produktspecifik information från leverantör för mätare som du monterar. Intyget får vara max 2 år gammalt.
 • Intyg på praktisk erfarenhet med minst 20 kompletta mätarbyten.

På grund av rådande pandemi kan den här utbildningen inte genomföras på plats. Teknikutbildarna erbjuder därför kursen som en livesänt där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Laborationerna kommer att genomföras i mätlaboratoriet av utbildarna.

Ansökan om licens tillställs:
Energiföretagen Sverige
Auktorisationsnämnden för mätarmontörer
101 53 Stockholm

Samarbetspartner

Kursen Certifierad Mätarmontör genomförs i samarbete med Tekniska Verken i Linköping AB och Energiföretagen Sverige.

Tips

Här kan du läsa mer om vårt kursutbud inom energi och fastighet.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Introduktion.
 • Värmemätare – Teori, lagar och förordningar.
 • Mätmetoder och flödesgivare.
 • Fjärrkyla och fjärrkylcentraler.
 • Kommunikation och åskskydd.
 • Dimensionering av värmemätare.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.
 • Tryckbärande anordningar.
 • Elsäkerhet för mätarmontörer.
 • Praktiska övningar i laboratorium med: Byte av värmemätare, felsökning i fält och kundcentralen.

Mål

Efter utbildning och genomförd arbetstid kan deltagaren beställa certifiering från Energiföretagen Sverige

Genomförande

Utbildningen genomförs hos Tekniska verken i Linköping

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

13 500 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser