Energi & fastighet

Vårt segment Energi och Fastighet siktar in sig på energieffektivisering och fastighetsunderhåll. Vår kurs för pannskötare ger förutsättningar för effektiv skötsel, våra kurser i energieffektivisering i fastigheter ger kunskaper i hur du klimatsmart energieffektiviserar utan att ge avkall på inomhusmiljö.

Certifierad mätarmontör

Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

Kursdatum:
5–6 april 2022, Linköping 17–18 maj 2022, Linköping

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

Certifieringsprov för pannoperatörer

Certifieringsprov för pannoperatörer.

Kursdatum:
3 mars 2022, Solna
13:00-15:00
16 mars 2022, Solna
13:00-15:00
4 maj 2022, Solna
13:00-15:00
+ 5 till

Läs mer & boka

Energieffektivisering i fastigheter

Energieffektivisering – Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt helt rätt! Effektivisera era fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö

Kursdatum:
10 februari 2022, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Pannoperatör i praktiken

Vår mest omfattande utbildning för pannoperatörer. Utbildningen är 2,5 dagar och ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig inför certifiering enligt AFS 2017:3.

Kursdatum:
22–24 februari 2022, Solna 17–19 maj 2022, Solna 20–22 september 2022, Sundsvall + 1 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 2,5 dagar

Pannoperatörsutbildning – kategori 1-4, webbkurs

Repetera dina kunskaper inom pannskötsel inför certifieringsprovet med vårt webbkurspaket för pannoperatörer.

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Pannoperatörsutbildning
– Förberedande för certifiering, kategori 3-4

Den här utbildningen förbereder dig som arbetar med pannor i kategori 3-4 enligt AFS 2017:3 inför certifieringen. Certifieringskravet börjar gälla 1 december 2022 och tentamen går att skriva i samband med utbildningen.

Kursdatum:
2–3 mars 2022, Solna 15–16 mars 2022, Sundsvall 3–4 maj 2022, Solna + 2 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 1,5 dagar

Pannoperatörsutbildning
– förberedande för certifiering, kategori 1-4

Under 1,5 dagar förbereds kursdeltagaren inför certifieringstentamen. Utbildningen behandlar alla pannor som ingår i certifieringskraven enligt AFS 2017:3. Tentamen kan skrivas i samband med utbildningen.

Läs mer
Kurslängd: 1,5 dagar

Pannoperatörsutbildning
kategori 3-4, webbkurs

Den här utbildningen riktar till dig som arbetar med värmepannor i kategori 3-4 och behöver certifiera dig innan lagkravet börjar gälla i december 2022.

Läs mer & boka
Kurslängd: 4 timmar

Pannoperatörsutbildning
med praktisk tillämpning
– Förberedande för certifiering

En Pannoperatörsutbildning med praktiska moment – framtagen för att du ska klara certifieringen till Pannoperatör. Utbildningen består av vårt webbkurspaket inklusive ett utbildande prov samt en och en halv dags praktiska övningar på en ånganläggning

Kursdatum:

Läs mer & boka
Kurslängd: 1,5 dagar