Energi & fastighet

Vårt segment Energi och Fastighet siktar in sig på energieffektivisering och fastighetsunderhåll. Vår kurs för pannskötare ger förutsättningar för effektiv skötsel, våra kurser i energieffektivisering i fastigheter ger kunskaper i hur du klimatsmart energieffektiviserar utan att ge avkall på inomhusmiljö.

Certifierad mätarmontör

En certifierande kurs i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Kursen Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

12 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
9–10 april 2019, Linköping 14–15 maj 2019, Linköping

Kurslängd: 2 dagar

Energieffektivisering i fastigheter

Energieffektivisering – Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt helt rätt! Effektivisera era fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö. Att effektivisera fastigheters energiförbrukning,…

12 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
12–13 februari 2019, Solna

Kurslängd: 2 dagar

Pannskötare i praktiken

Vår kurs Pannskötare i praktiken ger förståelse för hur en väl fungerande pannanläggning verkligen ger resultat. Vi går bland annat igenom drift, energi och…

16 500 :-

  Läs mer & boka

Kursdatum:
7–9 maj 2019, Solna

Kurslängd: 3 dagar

Värmemätaren i praktiken

Den här kursen vänder sig till dig som både vill få insikt i hur värmemätare fungerar teoretiskt, men även få kunskap om praktiska moment som kalibrering i provbänk och felsökning.

11 900 :-

  Läs mer
Kurslängd: 2 dagar