Energi & fastighet

Vårt segment Energi och Fastighet siktar in sig på energieffektivisering och fastighetsunderhåll. Vår kurs för pannskötare ger förutsättningar för effektiv skötsel, våra kurser i energieffektivisering i fastigheter ger kunskaper i hur du klimatsmart energieffektiviserar utan att ge avkall på inomhusmiljö.

Certifierad mätarmontör

Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

Kursdatum:
18–19 november 2020, Livesänd föreläsning

Läs mer & boka
Kurslängd: 2 dagar

Certifieringsprov för pannoperatörer

Certifieringsprov för pannoperatörer.

Kursdatum:
29 oktober 2020, Solna 30 oktober 2020, Solna 3 november 2020, Karlskrona + 5 till

Läs mer & boka

Energieffektivisering i fastigheter

Energieffektivisering – Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt helt rätt! Effektivisera era fastigheters energiförbrukning, utan att ge avkall på en sund inomhusmiljö

Kursdatum:
4 november 2020, Solna

Läs mer & boka
Kurslängd: 1 dag

Pannoperatör i praktiken

Vår utbildning Pannoperatör i praktiken är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering.

Kursdatum:
27–29 oktober 2020, Solna 24–26 november 2020, Solna 8–10 februari 2021, Solna + 1 till

Läs mer & boka
Kurslängd: 2,5 dagar

Pannoperatörsutbildning
– förberedande för certifiering

Vår utbildning Pannoperatör inför certifiering är en komplett utbildning som både ger dig kunskap för att optimera driften av panna och förbereder dig som arbetar som pannoperatör/pannskötare inför certifiering.

Läs mer
Kurslängd: 1,5 dagar

Pannoperatörsutbildning
– webb

Repetera dina kunskaper inom pannskötsel inför certifieringsprovet med vårt webbkurspaket för pannoperatörer.

Läs mer & boka
Kurslängd: 6 timmar

Pannoperatörsutbildning
med praktisk tillämpning
– Förberedande för certifiering

En Pannoperatörsutbildning med praktiska moment – framtagen för att du ska klara certifieringen till Pannoperatör. Utbildningen består av vårt webbkurspaket inklusive ett utbildande prov samt en och en halv dags praktiska övningar på en ånganläggning

Kursdatum:
2–3 november 2020, Härnösand

Läs mer & boka
Kurslängd: 1,5 dagar

Värmemätaren i praktiken

En utbildning för dig som både vill få insikt i hur värmemätare fungerar teoretiskt med flera praktiska moment som kalibrering i provbänk och felsökning.

Läs mer
Kurslängd: 2 dagar