Line

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, webbkurs

Vår webbaserade kurs Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna och ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar

Målgrupp

Underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer, elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar samt entreprenörer som utför arbete på vattenkraftstationer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Det här är en kurs framtagen av Teknikutbildarna som är baserad på SS-EN 50110-1 och Elsäkerhetsanvisningarna. Teknikutbildarna är ett privatägt fristående företag som arbetat med utbildning i 20 år, vi utbildar 20% av Sveriges alla nya elektriker varje år. Teknikutbildarna utvecklar webbkurser inom el, teknik och säkerhet. Teknikutbildarnas egenutvecklade webbkurs lämpar sig för dig som tidigare genomfört en lärarledd ESA kurs.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risken för olycksfall. En anläggnings innehavare ansvarar för att anvisningar om förbyggande av skada finns om anläggningens skötsel eller beskaffenhet så kräver. Elsäkerhetsanvisningarna utfärdas så att arbete kan utföras på ett säkert sätt.

Genom vår webbkurs får deltagaren de kunskaper som krävs för att planera och genomföra kopplingar och andra driftåtgärder som krävs för att arbeten ska kunna utföras säkert i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar.

Kursen avslutas med ett prov och du kan själv skriva ut ditt intyg direkt från webben efter godkänt resultat.

Obs! En del uppdragsgivare kan kräva att du har gått en lärarledd utbildning, kontrollera med uppdragsgivaren vad som gäller just dig.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

4 timmar

Kursmoment

  • Genomgång av Vattenkraftens säkerhetsanvisningar som behandlar de nya säkerhetsanvisningarna för arbete i kraftstationer och deras vattenvägar.
  • Genomgång och tolkning av de regelverk som reglerar innehavarens respektive arbetsgivarens ansvar.
  • Nya begrepp, arbetsmetoder och övriga metoder.

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa tolkning av Vattenkraftens säkerhetsanvisningar.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår webbportal TU-Academy.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Vattenvägar webb

3 150 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser