Line

Tillträde till elektriska anläggningar, webbkurs

Den här kursen är för dig som behöver tillträde till, eller ska arbeta i eller nära elektriska starkströmsanläggningar men med icke-elektriskt arbete.

Målgrupp

Personer med tillgång till områden där det finns elektrisk fara för att utföra icke-elektriskt arbete nära elektriska installationer. Till exempel städpersonal eller annan underhållspersonal. Kursen är också relevant för personal som utför gräsklippning, målning, snickeri och annat underhåll av byggnader inom låsta låg- och högspänningsområden. Kursen är också lämplig för elingenjörer och annan personal som måste ha tillgång till ett begränsat område med elektriska faror.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Du kan inte se på en kabel, skena, ledning eller någon annan anläggningsdel om de är strömsatta eller inte, därför är det viktigt när du arbetar nära högspänningsanläggningar eller kraftledningar att känna till farorna.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren är väl förberedd att arbeta nära elektriska faror – Oavsett om det gäller personlig skyddsutrustning eller utbildning. I utbildningen går vi igenom: Elektriska faror, organisering och tillträdeskontroll samt risk och beteende. Utbildningen består av en serie filmer som beskriver farorna med ett elnära arbete, hur organisationen på anläggning ser ut och hur de som rör inom en anläggning ska agera.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

1 timme

Kursmoment

  • Faror i högspänningsanläggningar
  • Faror i lågspänningsanläggningar
  • Ansvar och planering
  • Uppträdande i låg- och högspänningsanläggningar
  • Tillgång till låg- och högspänningsanläggningar
  • Dokumentation
  • Beredskap

Mål

Målet med kursen är att öka säkerheten för anställda som arbetar i närheten av elektriska anläggningar så de inte utsätter sig själv eller andra för fara vid arbete i låg- och högspänningsanläggningar.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår lärportal TU-academy. Du kan läsa kursen när du vill och på vilken enhet du vill.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

500 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser