Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig de kunskaper som krävs för att du själv ska kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Vi går även igenom de nya starkströmsföreskrifterna som gäller för en lågspänningsinstallation. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Syfte – Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna

Kursdeltagaren skall få de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Att förstå och kunna hantera gällande standard för lågspänningsinstallationer.

Omfattning

Kursen avhandlar de nya starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-4 samt standard SS 436 40 00 utgåva 2 för lågspänningsinstallationer. Och även ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3.

Genomförande – Starkströmsföreskrifterna

  • ELSÄK-FS 2008:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2008:2 Föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2008:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar
  • Ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3
  • SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2008:1-4 samt SS 436 40 00. Deltagaren ska även veta skillnaden mellan SS 436 40 00 utgåva 2 och SS 436 40 00 utgåva 3.

Kursinformation

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift. Varje verksamhet är unik – kanske du vill ha en lösning som är skräddarsydd just för dina behov? Kontakta oss för en offert.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.