Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod. Kursen är uppdaterad enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, 2017.

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för en lågspänningsinstallation. Vi går även igenom de nya starkströmsföreskrifterna som gäller för en lågspänningsinstallation. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Syfte – Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna

Kursdeltagaren skall få de kunskaper som krävs för att själv kunna göra riskbedömning och följa installationsmetod enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Att förstå och kunna hantera gällande standard för lågspänningsinstallationer.

Omfattning

Kursen avhandlar de nya starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1-4 samt standard SS 436 40 00 utgåva 2 för lågspänningsinstallationer. Och även ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3.

Genomförande – Starkströmsföreskrifterna

  • ELSÄK-FS 2008:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2008:2 Föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2008:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar
  • Ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3
  • SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.
  • Elsäkerhetslagen

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2008:1-3 samt SS 436 40 00..

Kursinformation

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Är ni fler deltagare från samma företag, kontakta oss för en prisuppgift. Varje verksamhet är unik – kanske du vill ha en lösning som är skräddarsydd just för dina behov? Kontakta oss för en offert.

Närliggande kurser

Starkströmsföreskrifterna anpassade för eldistribution
Arbete med spänning, isolerhandskmetoden
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet
KFI – Kontroll före idriftttagning, webb
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)
Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.