Line

Starkströmsföreskrifterna och elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

Målgrupp

Elkonsulter, elinstallatörer, beredare, elektriker och arbetsledare som arbetar inom eldistributionsbranschen.

Förkunskaper

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet från elbranschen.

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för hög- & lågspänningsinstallation vid eldistribution. Vi går även igenom de starkströmsföreskrifter som gäller för hög- & lågspänningsinstallation vid eldistribution. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

Kursen är uppdaterad enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3, 2017

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • ELSÄK-FS 2008:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2008:2 Föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2008:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar
  • Ändringsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1-3
  • SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Handbok 438 med EN61936-1:2020 och EN 50522:2010
  • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.
  • Elsäkerhetslagen

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2008:1-3 samt SS 436 40 00

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
starkströmsföreskrifterna eldistribution

6 688 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser