KFI – Kontroll före idrifttagning, webb

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI – Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning

Kursen riktar sig till alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.Enligt den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft den 1 juli är det installationsföretaget som ansvarar för att elinstallationen är utförd enligt ”God elsäkerhetsteknisk praxis” Det innebär att företaget är skyldigt att tillse att kompetensen finns för att utföra en korrekt elinstallationskontroll före drifttagning av en elanläggning.
Den här utbildningen bör antingen ses som en introduktionskurs till vår lärarledda utbildning alternativt repetitionskurs för redan erhållna kunskaper.

Kursmoment – KFI, Kontroll före idrifttagning, webb

 • Genomgång av viktiga punkter i Elinstallationsreglerna och föreskrifter för att uppfylla kriterierna gällande en säker elanläggning
 • Bedömning av provningsresultat från utförd kontroll
 • Korta instruerande filmer som visar:
   Inspektion genom okulär kontroll av din elinstallation
   Provning av skyddsledares kontinuitet
   Provning av elanläggningens isolation
   Provning av felkretsimpedans och utlösningsvillkor
   Provning av jordfelsbrytarens funktion
   Dokumentation av kontrollens resultat

Mål

Efter genomförd kurs ska du ha förståelse av vikten av att utföra en kontroll före drifttagning på en lågspänningsanläggning. Du ska veta vilka inspektioner och provningar som måste utföras på de vanligt förekommande elinstallationerna.
Du ska även kunna bedöma uppmätta värden och veta hur de dokumentereras.

Genomförande

Kursen genomförs i vår lärportal TU-Academy

Närliggande kurser

Arbete med spänning, isolerhandskmetoden
Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet
Skötsel av elektriska anläggningar (Arbetsföreskrifterna)
Skötsel av elektriska anläggningar, webb (Arbetsföreskrifterna)
Starkströmsföreskrifterna med elinstallationsreglerna (2017)

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.