Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Är du beredd att möte kraven i nya elsäkerhetslagen?
Vi erbjuder en kurs i KFI anpassat till ditt egenkontrollprogram.

Den här kursen är för dig som behöver uppdatera dina kunskaper efter den nya elsäkerhetslagen. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI – Kontroll före idrifttagning. Vi ger tips för hur du tar fram ditt egna egenkontrollprogram och visar exempel.

För att utbildningen ska få bästa möjliga effekt – Kom förberedda med information om era egna mätinstrument så kan våra utbildare anpassa kursen för dem. Kontakta Teknikutbildarna om ni är intresserade av Kontroll före drifttagning Högspänning, Ymermätning och Mantelprov.

Kursinnehåll – KFI, Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet:

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och jordfelsbrytarens funktion
  • Genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Underlag för egenkontrollprogram

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av lågspänningsanläggning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig. Du har grunden klar för att bygga ditt företags egenkontrollprogram.
Kontakta Teknikutbildarna om ni är intresserade av vår andra KFI, Kontroll före drifttagning – Högspänning, ymermätning och mantelprov.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.