Line

KFI – Kontroll före idrifttagning och egenkontrollprogrammet

Kontroll före idrifttagning är en endagsutbildning anpassad efter elsäkerhetslagen som trädde i kraft 2017. Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska moment.

Målgrupp

Alla som utför elinstallationsarbete

Förkunskaper

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som installatörer och ha en relevant grundutbildning.

Den här kursen är för dig som behöver uppdatera dina kunskaper efter den nya elsäkerhetslagen. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI – Kontroll före idrifttagning. Vi ger tips för hur du tar fram egenkontrollprogram och visar exempel.

För att utbildningen ska få bästa möjliga effekt – Kom förberedda med information om era egna mätinstrument så kan våra utbildare anpassa kursen för dem.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och jordfelsbrytarens funktion
  • Genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Underlag för egenkontrollprogram

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av lågspänningsanläggning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig. Du har grunden klar för att bygga ditt företags egenkontrollprogram.

Genomförande

Utbildningen genomförs på plats i våra lokaler eller hos beställaren.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

5 350 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser