Line

Kontroll före idrifttagning med inriktning gatubelysning

Hur utför du KFI på gatubelysning? Hur säkerställer du att anläggningen klarar utlösningsvillkoret?

Målgrupp

Elinstallatörer som t.ex. jobbar mot kommuner, elleverantörer, du som utför kabelförläggning i mark till gatubelysning och elljusspår, fastighetsbolag. Vi kan även kundanpassa för industri- och energibranschen.

Förkunskaper

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet inom installation.

Den här kursen är för dig som arbetar med gatubelysningar eller elljusspår. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI.

Vi tar upp elsäkerhetslagen, aktsamhetskrav och ger tips på hur du tar fram egenkontrollprogram.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Del 6 i standarden SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och jordfelsbrytarens funktion
  • Genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Underlag för egenkontrollprogram
  • Praktiska mätningar med instrument i vår provmiljö

Mål

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av kablage och gatubelysning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig. Du har grunden klar för att bygga ditt företags egenkontrollprogram.

Genomförande

Kursen genomförs endast i våra lokaler i Sundsvall

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
gatubelysning

4 900 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser