KFI – Kontroll före idrifttagning med inriktning eldistribution

Känner du till de kontroller som behöver göras innan driftsättning av en distributionsanläggning? Vi erbjuder en kurs i KFI anpassad för eldistribution

Den här kursen är för dig som behöver uppdatera dina kunskaper efter den nya elsäkerhetslagen. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI.

Kursmoment

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 3 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och genomgång av nya elsäkerhetslagen
  • Teoretisk genomgång av ymermätning, mantelprov och jordtagsmätning
  • Genomgång av underlag av egenkontrollprogram

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av hög- och lågspänningsanläggning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning och ha teoretisk kännedom om övriga kontroller. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.