Line

Ljusbågsfaror – En introduktion, webbkurs

Risken för elektriska olyckor finns alltid. Olyckan uppstår först när det finns en möjlighet, och ofta är det handhavandefel som orsakar händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaror uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Målgrupp

Personal som kan bli utsatt för ljusbågar i sitt arbete samt de som designar och driver elektriska anläggningar.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs

Varje år omkommer många personer på grund av ljusbågar runt om i världen, det antas att det för varje dödsfall finns tio allvarliga skador till följd av ljusbågar. Hur stora skadorna blir av en ljusbåge beror på strömstyrkan, brinntiden och avståndet från strömkällan.

Målet med kursen är att ge en bättre förståelse för ljusbågsfaror i elektriska starkströmsanläggningar så att det blir en naturlig del av din planering och riskvärdering. En ljusbåge uppstår när det blir en kortslutning som ger en strömbana genom luft. Ljusbågar är farliga men det finns metoder för att begränsa konsekvenserna av dem.

Kursen består av en serie filmer med en berättare som beskriver skador och faror i samband med ljusbågar och vad som händer när det inträffar, ljusbågskortslutning, händelseenergi och olika barriärer så som mekaniska barriärer, avstånd och personlig skyddsutrustning. Dessutom beskrivs olika case och deltagaren får gör egna beräkningar.

Kurstyp

Webbkurser

Kurslängd

1 timme

Kursmoment

  • Potentiell risk vid ljusbågar
  • Skador från ljusbågar
  • Händelseenergi
  • Skyddsbarriärer så som kapsling och personlig skyddsutrustning (PPE)
  • Kortslutningsströmmen i en ljusbåge
  • Skyddsutrustning och ljusbågsvakter
  • Åtgärder för att begränsa händelseenergi och dess varaktighet

Mål

Kursen ger dig kunskaper om hur ljusbågar uppstår och hur de uppför sig. Vi ser på hur du ska tänka för att få ner händelseenergin i en ljusbåge. Vi går igenom riskförebyggande åtgärder som förhindrar eller begränsar ljusbågar så som barriärer, frånkoppling av utrustning, inställning och olika typer av skydd.

Genomförande

Kursen genomförs online i vår lärportal TU-academy. Du kan läsa kursen när du vill och på vilken enhet du vill.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
Ljusbågsfara

500 :-

Antal platser:
Kategori:
Du läser denna kurs digitalt på din dator eller mobila enhet.

Relaterade kurser