Line

Instruerad person för motorbyte

Utbildningen Instruerad person för motorbyten skräddarsyr vi efter ert företags behov

Målgrupp

Mekaniker, underhållspersonal

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

För företag med produktion i skiftgång eller med obekväma arbetstider är det inte ekonomiskt lönsamt att ha en elektriker i beredskap. Men skulle en motor gå sönder krävs en elektrikers kunskaper för att koppla ur – och sedan in – motorn. Elektrikern ska i praktiken göra, och kontrollera, att motorn är spänningslös så att teknikerna kan arbeta utan spänning.

Lösningen är Instruerad person för motorbyte. Under en dag utbildas tekniker och mekaniker i de delar (inom elläran) som behövs för att de ska kunna arbeta med el på ett säkert sätt. Beroende på era behov så syr vi ihop ett paket av våra utbildningar, till exempel: Arbetsföreskrifterna, Kontroll före idrifttagning och Motorstyrning (från vår elektrikerutbildning). Genom att låta era anställda gå kursen sparar ni pengar dels på billigare jour och beredskap, och eftersom kunskapen finns internt behöver ni inte kalla in elektriker vilket gör att de eventuella driftstoppen blir kortare.

Kurstyp

Lärarledda utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

Teoretiska moment:

  • Grundläggande Ellära
  • Asynkronmotorns teori
  • Elfaran
  • Checklistor och riskbedömning

Praktiska moment:

  • Övningar inkopplingar av motorer
  • Meggning
  • Resistans och isolationsmätning på trefasmotor

Mål

Efter genomförd utbildning ska mekaniker och tekniker kunna koppla i och ur motor på ett säkert sätt.

Genomförande

Utbildningen genomförs på plats i era lokaler med er utrustning.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser