Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb

Vår webbaserade kurs Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar är anpassad efter elsäkerhetsanvisningarna, ESA, ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risken för olycksfall. En anläggnings innehavare ansvarar för att anvisningar om förbyggande av skada finns om anläggningens skötsel eller beskaffenhet så kräver. ESA utfärdas så att arbete kan utföras på ett säkert sätt.

Genom vår webbkurs får deltagaren de kunskaper som krävs för att planera och genomföra kopplingar och andra driftåtgärder som krävs för att arbeten ska kunna utföras säkert i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar.

Kursen avslutas med ett prov och du kan själv skriva ut ditt intyg direkt från webben efter godkänt resultat.

Kursmoment – Vattenvägar webb

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Genomgång av publikationen ESA – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar som behandlar de nya säkerhetsanvisningarna för arbete i kraftstationer och deras vattenvägar.
  • Genomgång och tolkning av de regelverk som reglerar innehavarens respektive arbetsgivarens ansvar.
  • Nya begrepp, arbetsmetoder och övriga metoder.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa tolkning av Vattenkraftens säkerhetsanvisningar.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Närliggande kurser

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning
Waterways, e-learning
ESA 14 Fackkunnig
Fackkunnig – repetition webb
ESA Röj
Instruerad person, webb
ESA Instruerad person

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.