Line

ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Målgrupp

Underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer, elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar samt entreprenörer som utför arbete på vattenkraftstationer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursen ingår i Energiföretagen Sveriges arbete för en säkrare arbetsplats, Wattityd. Utöver kursavgiften tillkommer därför en avgift på 995 kr per deltagare vilket även innefattar dokumentation och certifikathantering. Avgiften faktureras tillsammans med kursavgiften. Läs mer om Wattityd här.

ESA Vattenvägar – vattenkraftens säkerhetsanvisningar är en del av ESA-19. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risken för olycksfall.

En anläggningsinnehavare ansvarar för att anvisningar om förbyggande av skada finns om anläggningens skötsel eller beskaffenhet så kräver. Anvisningarna, så som Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, utfärdas så att arbete kan utföras på ett säkert sätt.

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagaren att planera och genomföra kopplingar och andra driftåtgärder som krävs för att arbeten ska kunna utföras säkert i och intill kraftstationers- och vattenmagasins vattenvägar.

Teknikutbildarna ger även den här kursen som en Livesänd kurs där deltagaren kan medverka från det egna hemmet eller kontoret. Läs mer om våra Livesända kurser här.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Dokumentationen ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
  • Genomgång och tolkning av de regelverk som reglerar innehavarens respektive arbetsgivarens ansvar
  • Nya begrepp, arbetsmetoder och övriga metoder

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa tolkning av Vattenkraftens säkerhetsanvisningar.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker deltagarens kunskaper inom området.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

5 100 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser