ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning

Vår kurs ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ger de kunskaper som krävs för arbete i och intill kraftstationers och vattenmagasins vattenvägar samt på eller invid rörliga anläggningsdelar.

Har du läst den här utbildningen tidigare men behöver förnya certifikatet kan du läsa vår webbkurs – Vattenvägar webb
ESA Vattenvägar – vattenkraftens säkerhetsanvisningar är en del av ESA-14. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risken för olycksfall. En anläggnings innehavare ansvarar för att anvisningar om förbyggande av skada finns om anläggningens skötsel eller beskaffenhet så kräver. Anvisningarna, så som Vattenkraftens säkerhetsanvisningar, utfärdas så att arbete kan utföras på ett säkert sätt.

Under en lärarledd kursdag lär sig deltagaren att planera och genomföra kopplingar och andra driftåtgärder som krävs för att arbeten ska kunna utföras säkert i och intill kraftstationers- och vattenmagasins vattenvägar.

Kursmoment – ESA Vattenvägar

  • Dokumentationen ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar
  • Genomgång och tolkning av de regelverk som reglerar innehavarens respektive arbetsgivarens ansvar
  • Nya begrepp, arbetsmetoder och övriga metoder

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa tolkning av Vattenkraftens säkerhetsanvisningar.

Genomförande

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kunden. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker deltagarens kunskaper inom området.

Närliggande kurser

Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb
Waterways, e-learning
ESA 14 Fackkunnig
Fackkunnig – repetition webb
ESA Röj
Instruerad person, webb
ESA Instruerad person
Instructed person, online

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.