Tillträde webb

Vår kurs Tillträde webb behandlar elsäkerhetsanvisningarna (ESA). Den riktar sig till dig som ska göra icke el-relaterade arbeten på en elanläggning eller i närheten av anläggningens övriga spänningsförande delar.

För att säkra elarbeten med fokus på elsäkerhet finns ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna, eller ESA, är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Du kan läsa om anvisningarna i vår webbkurs Tillträde webb.

Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhet och elsäkerhetsteknisk praxis. Anvisningarna skapar dessutom ett gemensamt språk för att undvika fatala missförstånd.

Målet med den här distanskursen är att få de kunskaper som krävs för att arbeta med ESA som arbetsmetod, att förstå arbetsmetoden och att rätt kunna tillämpa den som komplement till arbetsföreskriften ELSÄK-FS 2006:1. Allt för att förebygga elolycksfall.

Kursen avslutas med ett prov och du kan själv skriva ut ditt intyg direkt från webben efter godkänt resultat.

Utbildningen genomförs på svenska. En engelsk version hittar du här.

Kursmoment – Tillträde webb

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Elsäkerhetsanvisningarna Grund
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet. ELSÄK-FS 2006;1
  • Elfaran
  • Elolyckor
  • Exempel på arbeten

Kursmål

Efter genomförd kurs ska kursdeltagarna förstå hur de ska planera arbetet enligt ESA, olika arbetsmetoder och den organisation som krävs för att förebygga el-olycksfall och driftstörningar.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Närliggande kurser

ESA 14 Tillträde
ESA 14 Fackkunnig
Fackkunnig – repetition webb
ESA-14 Grundkurs
ESA Röj
ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning
Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb
Waterways, e-learning

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.