ESA 14 Tillträde webb

Vår webbaserade kurs ESA 14 Tillträde är för dig som ska göra icke el-relaterade arbeten på en elanläggning eller i närheten av anläggningens övriga spänningsförande delar.

För att säkra elarbeten med fokus på elsäkerhet finns ett tydligt regelverk. Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Du kan läsa om anvisningarna i vår nya kurs ESA Tillträde webb.

Anvisningarna kompletterar skötselföreskrifterna och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhet och elsäkerhetsteknisk praxis. Anvisningarna skapar dessutom ett gemensamt språk för att undvika fatala missförstånd.

Målet med den här distanskursen är att få de kunskaper som krävs för att arbeta med ESA som arbetsmetod, att förstå arbetsmetoden och att rätt kunna tillämpa den som komplement till arbetsföreskriften ELSÄK-FS 2006:1. Allt för att förebygga elolycksfall.

Kursen avslutas med ett prov och du kan själv skriva ut ditt intyg direkt från webben efter godkänt resultat.

Kursmoment – ESA Tillträde webb

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • ESA Grund
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet. ELSÄK-FS 2006;1
  • Elfaran
  • Elolyckor
  • Exempel på arbeten

Kursmål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur ESA planerat arbetet och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Varför läsa webbkurs hos Teknikutbildarna?

När du läser en webbkurs hos oss har du möjlighet att pausa – och återuppta din utbildning när du vill. Kurserna går att läsa på olika enheter så att du kan läsa var du vill, helt på dina villkor.

Våra kurser avslutas med ett slutprov så att både personal och arbetsgivare får kvittens på anskaffad kunskap.

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.