Line

ESA Röj

Den här kursen ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna

Målgrupp

Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

Förkunskaper

Kursen riktar sig både till elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig entreprenör

Kursen ingår i Energiföretagen Sveriges arbete för en säkrare arbetsplats, Wattityd. Utöver kursavgiften tillkommer därför en avgift på 995 kr per deltagare vilket även innefattar dokumentation och certifikathantering. Avgiften faktureras tillsammans med kursavgiften. Läs mer om Wattityd här.

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-RÖJ:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA Röj-metoden.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Elfara
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1
  • ESA- RÖJ:15
  • Diskussioner och praktiska exempel

Mål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa arbetsmetoden ESA-Röj

Genomförande

Den här kursen finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

5 100 :-

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser