ESA Röj

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-RÖJ:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kursmoment – ESA Röj

  • Elfara
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1
  • ESA- RÖJ:15
  • Diskussioner och praktiska exempel

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA Röj-metoden.

Kursmål

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa arbetsmetoden ESA-Röj.

Genomförande

Denna kurs finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång.

Närliggande kurser

ESA 14 Fackkunnig
Fackkunnig – repetition webb
Instruerad person, webb
ESA Instruerad person
Instructed person, online
ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning
Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb
Waterways, e-learning

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.