Line

ESA Industri och Installation

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA Industri & Installation, är ett exempel på anvisningar som är annan praxis än svensk standard. ESA Industri & Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1.

Målgrupp

Arbetsgivare, arbetstagare, såväl tekniker som administratörer som är verksamma inom industri- och installationsföretag och måste kunna tillämpa hela eller delar av ESA Industri & Installation vid skötsel av elanläggningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

ESA Industri och Installation omfattar regler för arbeten inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande.

Som kurslitteratur används ESA Industri & Installation 15 som framtagits i ett samarbete mellan EIO, FIE och Energiföretagen Sverige.

Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Elfaran
  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Kommunikation
  • Skötsel och underhåll
  • Arbetsmetoder
  • Icke elektriskt arbete
  • Slutprov

Mål

Du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande ska lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ESA Industri & Installation.

Genomförande

Kursen genomförs under en dag i våra lokaler eller på plats hos kunden.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
ESA industri

5 100 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategori:
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser