Line

ESA i Praktiken

ESA i Praktiken är en företagsförlagd kurs. Kursen anpassas helt till företagets specifika önskemål. Kursen är en komplettering till ESA och ska ge en tydlig bild över företagets organisation och eventuella avvikelser från ESA.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag som behöver utfärda egna anvisningar hur anläggningen ska skötas så att arbetet sker på ett säkert sätt och att risken fördriftstörningar minimeras. Det kan t.ex. vara för företagets egen personal men även entreprenörer som arbetar på företagets anläggningar.

Förkunskaper

Kursdeltagarna förutsätts ha en relevant grundutbildning.

ESA i Praktiken vänder sig främst till elnätsföretag eller industrier som behöver fortbilda sin personal i interna/företagsspecifika anvisningar som förekommer i respektive företags elanläggning.

Vi går igenom företagets organisation, rutiner för hur elsäkerhetsledare utses både för projektarbeten och jourverksamhet.
Kursen kan med fördel kompletteras med Teknikutbildarnas Valideringstest. För mer information om Valideringstestet kontakta Teknikutbildarna.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Kurstyp

Öppna utbildningar

Kurslängd

1 dag

Kursmoment

  • Regler för Skötselåtgärder som t.ex. kopplingar säkringsbyte.
  • Regler för hur driftstörningar hanteras.
  • Praktiska övningar i att skriva arbetsbegäran, driftorder, kopplingssedel, kopplingsbekräftelse, arbets- och driftbevis.
  • Praktiska övningar i att manövrera olika komponenter i företagets anläggningar. Det kan t.ex. vara olika typer av frånskiljare, brytare eller jordningsutrustning

Mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur företaget planerat arbetet och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande

Kursen är företagsförlagd och förutsätter ett nära samarbete mellan elansvariga, driftledare och kursledare.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.
ESA industri

Kategori:
Kontakta oss för bokning:

Relaterade kurser