Line

ESA 19 Fackkunnig – Grund

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade för arbetsuppgiften.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning och inte har gått en ESA-utbildning tidigare.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha erforderliga elkunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll.

Kursen ingår i Energiföretagen Sveriges arbete för en säkrare arbetsplats, Wattityd. Utöver kursavgiften tillkommer därför en avgift på 995 kr per deltagare vilket även innefattar dokumentation och certifikathantering. Avgiften faktureras tillsammans med kursavgiften. Läs mer om Wattityd här.

Det här är en 2-dagarsutbildning för dig som går ESA fackkunnig för första gången och ger dig kunskaper om hur arbetet ska planeras och organiseras för att kunna utföras säkert enligt Elsäkerhetsanvisningarna (ESA). Kursen behandlar bland annat ansvar, funktioner, planering, riskhantering och säker kommunikation.

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) omfattar säker skötsel av elektrisk anläggning och säkert arbete på eller i anslutning till elektrisk anläggning. Genom att följa ESA uppfyller arbetsgivaren de krav som finns i arbetsmiljölagen om att vidta de åtgärder som behövs för att undvika ohälsa och olycksfall. ESA är ett förtydligande och komplement till SS-EN 50110-1 i vilken funktionen Elanläggningsansvarig finns definierad. Den som har denna funktion beslutar i vilken grad ESA ska implementeras i den egna verksamheten.

För dig som inte är fackkunnig rekommenderar vi ESA Instruerad person. Har du tidigare gått ESA 14 Fackkunnig så kan du istället välja ESA 19 Fackkunnig – Repetition

Kurslängd

2 dagar

Kursmoment

 • Elfaran
 • Olycksfall
 • ESA, bakgrund
 • Ansvar
 • Funktioner och organisation
 • Planering av arbete
 • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
 • Säker kommunikation, checklistor och bevisväxling
 • Skötselåtgärder
 • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder, AMS, ANS, AUS och Parallella ledningar

Mål

Efter kursen ska deltagarna förstå hur de ska planera och organisera arbetet för olika arbetsmetoder för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande

Kursen erbjuds som företagsförlagd i våra lokaler eller på plats hos beställaren.

Kontakt
010-122 18 00
info@teknikutbildarna.se

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

 • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.

8 950 :-

Välj kurstillfälle

Antal platser:
Kategorier: ,
Boka företagsförlagd kurs

Relaterade kurser