ESA Instruerad person: 17

Den här utbildningen hette tidigare ESA 14 Tillträde, ditt intyg för ESA 14 Tillträde har kvar sin giltighetstid, men ska du förnya det är det ESA Instruerad person som gäller

Vår kurs ESA Instruerad person behandlar elsäkerhetsanvisningarna, ESA, och ersätter tidigare ESA Tillträde. Den riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma.

Den 1 oktober 2018 ersätts ESA Tillträde av ESA Instruerad person. En nyhet är en förändrad tillträdeshantering. Efter avklarad utbildning ska deltagaren få en genomgång av arbetsplatsens riskkällor enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde. Genomgången ska ske av den som är elanläggningsansvarig eller elfackkunnig representant och blanketten ska signeras av berörd personal.
ESA Instruerad person riktar sig till dig som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning och behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet är organiserat och bli medveten om de elrisker som kan förekomma. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbete, målningsarbete, gräsklippning, rengöring, markarbete etc. Utbildningen utgår ifrån publikationen ESA Instruerad person som är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete.

Kursinnehåll – ESA Instruerad person 17

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete
  • Genomgång av blanketten ”Överenskommelse om tillträde”

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursmål:

Efter kursen ska deltagaren kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.

Genomförande:

Kursen finns både som företagsförlagd och öppen ingång.

Närliggande kurser

Instruerad person, webb
Instructed person, online
ESA 14 Fackkunnig
Fackkunnig – repetition webb
ESA Röj
ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisning
Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar Webb
Waterways, e-learning

Jag vill veta mer. Kontakta mig.

  • Vid frågor gällande kursen, andra kursdatum eller företagsförlagd kurs.